Održana Skupština PAM CG

Dana 28. marta održana je Skupština PAM CG

Jednoglasno su usvojeni svi godišnji finansijski izvještaji o poslovanju Organizacije u 2018-toj godini kao i finansijski plan za 2019. poslovnu godinu.

Izvršni direktor, Vasilije Raičević je istakao da je PAM CG u protekloj godini zaključio preko 700 novih ugovora sa korisnicima, da je u sudskim sporovima uspio u bezmalo u 100% predmeta, da su u protekloj godini povećani prihodi a smanjeni troškovi poslovanja i da  očekuje da će se taj trend nastaviti i u ovoj godini.

Skupština muzičkih autora je protekla u radnoj i kolegijalnoj atmosferi, a zaključena je podrškom rukovodstvu organizacije.

PAM CG