Dopuna dnevnog reda za Skupštinu koja će se održati 30.03.2022. godine

Upravni odbor je dana 19.03.2022. godine donio odluku da za Skupštinu, koja će se održati 30.03.2022. godine, dopuni dnevni red sa: “Izmjene i dopune Plana raspodjele”.

Citirana dopuna postaje 8. tačka dnevnog reda a pod tačkom 9 će se razmatrati “Tekuća pitanja”.