Poštuj autora

Vodimo kampanju “Poštuj autora” usmjerenu prema najširoj javnosti i korisnicima Vaših muzičkih djela. Kampanjom “Poštuj autora” korisnicima muzičkih djela, javnosti, želimo približiti muziku, edukujemo ih o tome da je muzika proizvod autora koju oni koriste u svom poslovanju, kako bi bili konkurentni. U kampanji “Poštuj autora” upućujemo u osnove autorsko-pravne zaštite, zakonske obaveze onih koji muziku javno koriste, kao i sredstva zaštite u slučaju kršenja autorskog prava. Na taj način, najširu javnost edukujemo o vrijednosti Vaših djela i njihovom moćnom uticaju na svakodnevni život.