Finansijski izvještaji

2013.

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza – pdf
Odluka nadzornog odbora – pdf
Potvrda o podnošenju poreske prijave – pdf
Bilans stanja – BS – pdf
Bilans uspjeha – BU – pdf
Statitstički aneks za 2013. godinu – pdf
Plan prihoda i rashoda – pdf

2012.

Bilans stanja – BSpdf
Bilans uspjeha – BUpdf
Statitstički aneks za 2012. godinupdf

2011.

Potvrda o podnošenju poreske prijave za 2011. godinujpg
Iskaz o tokovima gotovinepdf
Bilans stanja – BSpdf
Bilans uspjeha – BUpdf
Iskaz o promjenama na kapitalupdf
Statistički aneks za 2011. godinupdf

2010.

Potvrda o podnošenju poreske prijave za 2010. godinujpg
Bilans novčanih tokova BNTpdf
Bilans stanja – BSpdf
Bilans uspjeha – BUpdf
Iskaz o promjenama neto imovine IPKpdf
Statistički aneks za 2010. godinupdf
Bilans uspjeha po prirodi troškapdf
Računovodstvene politike i napomene uz finansijske iskaze za 2010. godinupdf

2009.

Bilans novčanih tokova BNTpdf
Bilans stanja – BSpdf
Bilans uspjeha – BUpdf
Statistički aneks za 2009pdf
Računovodstvene politike i napomene uz finansijske iskaze za 2009. godinupdf

2008.

Statistički aneks za 2008.godinu
Bilans stanja na dan 31.12.2008.
Bilans uspjeha za period od 01.01.2008 do31.12.2008.
Bilans novčanih tokova
Računovodstvene politike i napomene uz završni račun 2008

2007.

Komplet obrazaca za godišnje račune
Bilans stanja na dan 31.12.2007.godine
Bilans uspjeha u 2007.godini
Bilans novčanih tokova u 2007.godini
Iskaz o promjenama neto imovine u 2007.godini
Napomene uz računovodstvene iskaze u 2007.godini

2006.

Komplet obrazaca za godišnje račune u 2006.godine
Bilans stanja na dan 31.12.2006.godine
Bilans uspjeha u 2006.godini
Iskaz o promjenama neto imovine u 2006.godini
Bilans novčanih tokova u 2006.godini

Leave a Reply