Poziv reprezentativnom udruženju

Notice: Undefined variable: tag_list in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 23 Notice: Undefined variable: tag_list in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 34 Notice: Undefined variable: author in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 37 Novosti

Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima Crne Gore(„Sl. list CG“ br. 37/11) NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike                                                                                    Crne Gore „PAM CG“ objavljuje:

 

P O Z I V

 

Reprezentativnom udruženju korisnika koje zastupa većinu turističko-ugostiteljskih objekata sa ili bez smještajnih kapaciteta ili kojima je reprezentativnost priznata na osnovu drugog  propisa, a koji u obavljanju djelatnosti koriste autorska muzička djela, na pregovore o Tarifi i zaključenje Zajedničkog sporazuma za neisključivo ustupanje prava korišćenja autorskih muzičkih djela sa repertoara NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – „PAM CG“.

 

Poziv je otvoren do 07.07.2016. godine                      NVO PAM CG

Podgorica

Dr Vukašina Markovića 110

 

 

NACRT Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Notice: Undefined variable: tag_list in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 23 Notice: Undefined variable: tag_list in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 34 Notice: Undefined variable: author in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 37 Novosti

NACRT Zakona o izmjenama

Odgovor ZIS-u o razlozima odbijanja dostavljanja podataka advokatu Anđeliću

Notice: Undefined variable: tag_list in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 23 Notice: Undefined variable: tag_list in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 34 Notice: Undefined variable: author in /var/www/vhosts/pam.org.me/httpdocs/wp-content/themes/child/functions.php on line 37 Novosti

Razlozi odbijanja