Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23 statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – „PAM CG“, UPRAVNI ODBOR je na sjednici održanoj 19.11.2018. godine donio Odluku o sazivanju Skupštine sa sljedećim