26. APRIL – SVJETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

INTELEKTUALNA SVOJINA I CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Svjetski dan intelektualne svojine je prilika da se istraži kako intelektualna svojina podstiče i može da pojača inovativna i kreativna rješenja koja su ključna za izgradnju naše zajedničke budućnosti.

Ove godine svjetski dan intelektualne svojine posvećen je ciljevima održivog razvoja.

Uzimajući u obzir činjenicu da se umjetnosti i kulturi neopravdano ne pripisuje poseban cilj i svrha, jasno je da se upravo kroz kulturni i muzički sektor dostiže društvena kohezija koja izaziva postizanje održivih ciljeva društva.

Ne čudi činjenica da se upravo kroz umjetnost propagiraju poruke za okončanje siromaštva, zaštitu planete i poboljšanje života svih.

PAM CG dijeli stav o važnosti realizacije globalnih ciljeva na polju zaštite intelektualne svojine.

Aktivnim djelovanjem usmjerenim na suštinsku zaštitu intelektualne svojine PAM CG želi da ukaže da nema jake pravne države bez predanog rada i doprinosa u ovoj oblasti. Sa tim u vezi, našim angažmanom, ne samo danas već svakog dana, želimo da podsjetimo da je ovom pitanju neophodno marljivo pristupiti u svakom segmentu, a posebno u domenu adekvatne realizacije prava i pravne prakse koja garantuje zaštitu inovatorima i umjetnicima, što svakako kao krajnji cilj ima za posljedicu zaštitu njihovog rada oslikanog kroz stvaranje umjetničkih djela.

Foto: WIPO

Foto: WIPO

Na polju zaštite intelektualne svojine u periodu iza nas urađeno je mnogo kroz kreiranje normativno-strateškog okvira kojim se garantuje efikasna zaštita ovog prava, a naša organizacija dala je partnersku podršku kroz aktivnu participaciju u svim ključnim pitanjima za kreiranje povoljnog ambijenta kojem svjedočimo.
Međutim, vođeni mišlju da uvijek može i mora više u narednom periodu zagovaraćemo pravovremeniju i intenzivniju primjenu prava, kako bismo živjeli u društvu koje ima izgrađenu svijest o važnosti zaštite intelektualne svojine. Na taj način jačamo važnost autentičnosti i originalnosti umjetničkih djela što je jedna od najvažnijih dragocjenosti koju prepoznajemo, a koja je svakako sastavni dio misije našeg djelovanja. Korist izgradnje takve stvarnosti je višestrana, a posebno je važna za stvaraoce obezbjeđujući garanciju da će njihova djela biti zaštićena od bilo koje vrste otuđenja.

Foto: WIPO

Današnji datum sjajna je prilika da podsjetimo na važnost širenja percepcije građanki i građana Crne Gore o važnosti zaštite intelektualne svojine, kao i da ukažemo na potrebu sticanja znanja i neophodnih reformi unutar sistema kada je ova tema u pitanju, kako bismo uspješno savladali sve izazove sa kojim se srijećemo. Rješavanjem izazova vezanim za ovu oblast sigurno ćemo doprinijeti i razvoju evropske perspektive naše države, uzimajući u obzir činjenicu da je upravo Poglavlje 7 u pregovorima sa EU, posvećeno ovoj temi, što vjerodostojno ukazuje na značaj ove teme i kvalitetne regulacije pitanja koja se za nju vezuju, a u cilju pristupanja naše države Evropskoj uniji. Odgovornim odnosom na polju zaštite intelektualne svojine iskazujemo želju da gradimo preduslove za razvoj i prosperitet naše države na svakom polju, te učestvujemo u pozitivnoj afirmaciji evropske budućnosti.

PAM CG osnažuje umjetnice i umjetnike na djelovanje i stavaranje, pružajući ruku partnerstva i saradnje uvijek kada je to neophodno u cilju emancipacije i zaštite njihovih djela, kako bi se postigla svrsishodnost našeg bivstvovanja a to je svakako reprodukcija što većeg broja autentičnih autorskih djela izuzetnog kvaliteta.

Intelektualna svojina – autorsko i srodna prava i patent

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji i uz podršku Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovao je seminar na temu: „Intelektualna svojina – autorsko i srodna prava i patent“.

U uvodnom dijelu seminara učesnike su pozdravili gđa Maja Milošević, direktorica Sekretarijata Centra i g. Dejan Božović, predsjednik Upravnog odbora PAM-a CG i autor. Predavači na seminaru su bili: prof. dr Slobodan Marković, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ekspert WIPO-a i autor Strategije razvoja intelektualne svojine u Crnoj Gori, gđa Danijela Vukčević, sutkinja Apelacionog suda i gđa Dijana Raičković, sutkinja Apeacionog suda. Teme o kojima se govorilo i diskutovalo bile su sledeće: Emitovanje i reemitovanje u autorskom i srodnim pravima; Autorsko i srodna prava – predstavljanje i analiza aktuelne sudske prakse; Povreda žiga – pitanja i dileme; Žig – predstavljanje i analiza aktuelne sudske prakse.

IUS Forum “Intelektualna svojina”

U organizaciji Udruženja pravnika Crne Gore, a u partnerstvu sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike u Crnoj Gori – PAM CG, sinoć je u Podgorici održana 29. sesija IUS Foruma na temu “Intelektualna svojina – primjena i zaštita intelektualne svojine u Crnoj Gori.”

Na sesiji su govorili Ibrahim Smailović, advokat i član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore, Nevenka Popović, sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore i prof. dr Slobodan Marković, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Advokat Smailović je u uvodnom dijelu ukazao na istorijski razvoj intelektualne svojine u Crnoj Gori i potrebu njene efikasne zaštite.

Sutkinja Popović je govorila o sudskim postupcima iz oblasti intelektualne svojine, zakonodavnom okviru i potrebi dalje kontinuirane obuke sudija za primjenu propisa iz ove složene i dinamične pravne oblasti, dok je profesor Marković govorio o transponovanju Evropske pravne regulative i medjunarodnih standarda u domaće zakonodavstvo.

Posebnu pažnju učesnika sesije zaokupilo je pitanje uticaja vještačke inteligencije na intelektualnu svojinu.

Na sesiji IUS Foruma, kojoj je prisustovao veći broj uglednih pravnika, profesora i sudija, zaključeno je da je crnogorsko zakonodavstvo u velikoj mjeri uskladjeno sa propisima Evropske unije i medjunarodnim standardima iz ove oblasti, ali da zaštitu intelektualne svojine u Crnoj Gori treba učiniti još efikasnijom.

TAKMIČENJE SREDNJOŠKOLSKIH BENDOVA – DANILOVGRADATION 3

PAM CG će i ove godine podržati organizaciju takmičenja srednjoškolskih bendova pod nazivom „DanilovGradation3“ koje će se održati 9. maja na Dan Evrope, na platou pored rijeke Zete u Danilovgradu.

Ovim putem PAM CG daje snažnu podršku i podsticaj mladim autorima u stvaranju novih muzičkih djela. Svi učesnici će u toku ove muzičke manifestacije imati priliku da se kroz razgovor sa zaposlenima u stručnoj službi PAM-a CG bolje upoznaju sa procedurom zaštite svojih novih autorskih kompozicija kao i značajem zaštite autorskih muzičkih prava.

Bendovi će se publici i žiriju predstaviti sa tri kompozicije od kojih jedna mora biti autorska i premijerno izvedena na „DanilovGradation“. Autori muzike, teksta i aranžmana moraju biti učenici škole koja se takmiči.

Žiri će na takmičenju dodijeliti tri nagrade i to:
• Nagrada za najbolju autorsku pjesmu će omogućiti bendu snimanje pjesme u studiju, a ukoliko budžet takmičenja dozvoli i snimanje video spota;
• Nagradu za bend koji ostavi najbolji kompletan utisak;
• Nagrada pojedincu koji se istakne originalnošću i virtuoznošću tokom nastupa.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je profesorica Nataša Latković iz Srednje medicinske škole (067/828-325).

Takmičenje srednjoškolskih bendova su podržali Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, opština Danilovgrad i Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG.