Svjetski dan intelektualne svojine!

Svakog 26. aprila obilježava se Svjetski dan intelektualne svojine kako bi se predstavila uloga koju  intelektualna svojina ima u podsticanju inovacija i kreativnosti širom svijeta. Savremena društva naročito prepoznaju ogroman potencijal mladih ljudi da upravo oni pronađu nova i bolja rješenja koja podržavaju tranziciju ka održivoj budućnosti.

Zbog toga je ovogodišnja tema pod sloganom „Intelektualna svojina i mladi: Inovacije za bolju budućnost“. Kako je poručeno iz WIPO-a, svjetske organizacije za intelektualnu svojinu koja obilježava ovaj važan datum, mladi ljudi su inovatori, kreatori i preduzetnici sjutrašnjice.

U tom smislu PAM CG ide u korak sa vremenom i kroz Fond za kulturna davanja pruža konkretnu podršku mladim crnogorskim autorima i muzičarima koji predstavljaju kreativni potencijal budućnosti. Autori muzike su svojevrsni inovatori čiji kreativni proizvod ima i svoju ekonomsku vrijednost, jer podstiče i razvija ono što danas nazivamo kulturne i kreativne industrije.

Takođe, PAM CG podržava sve nacionalne napore za stvaranje pravnog i institucionalnog okruženja za napredovanje Crne Gore u oblasti poglavlja 7-pravo intelektualne svojine. Upravo zahvaljujući efikasnoj zaštiti i ostvarivanju prava domaćih i stranih muzičkih autora Crna Gora je, nakon ocjene međunarodnih partnera iz Brisela, privremeno zatvorila poglavlje 7.

Zaštita autorskih prava je jedan od prioriteta svjetske politike i u tom smislu ni jedna država ne može postati članica Evropske unije, ukoliko striktno ne poštuje sve međunarodne konvencije iz ove oblasti.

Ukazujemo da PAM CG štiti u Crnoj Gori, pored domaćih autora, i više miliona autora iz inostranstva, čije kolektivne organizacije iskazuju ogromno interesovanje za efikasnu zaštitu prava njihovih članova na teritoriji Crne Gore.

U TIVTU ODRŽAN SEMINAR NA TEMU “INTELEKTUALNA SVOJINA – AUTORSKO I SRODNA PRAVA”

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT), u saradnji sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovao je seminar na temu „Intelektualna svojina – autorsko i srodna prava“.

U uvodnom dijelu seminara učesnike su,  ispred organizatora, pozdravili gđa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra i gdin Srđan Bulatović, predsjednik Nadzornog odbora PAM-a CG. Predavač na seminaru prof. dr Slobodan Marković, govorio je o svrsi i strukturi autorskog i srodnih prava, pitanju stvarne i procesne legitimacije u parnici zbog povrede prava, povredi prava, prometu imovinskih prava i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. Predavanje na seminaru su imale i Danijela Vukčević, sutkinja Apelacionog suda Crne Gore i Dijana Raičković, sutkinja Privrednog suda Crne Gore, koje su predstavile aktuelnu sudsku praksu o autorskom i srodnim pravima.

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i PAM CG će u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem ovakvih i sličnih događaja na temu intelektualne svojine, koji će nesumnjivo doprinijeti njenom daljem razvoju i unapređenju primjene u Crnoj Gori, te, u konačnom, pomoći naporima Crne Gore u procesu evropskih integracija u ovoj važnoj oblasti.

PAM CG

Evropski odbor CISAC-a održao godišnju konferenciju

Evropski odbor CISAC-a, održao je virtuelnu godišnju konferenciju na kojoj je učestvovalo više od 100 predstavnika različitih evropskih društava. Konferenciju je otvorio generalni direktor CISAC-a Gadi Oron, koji je predstavio aktuelne aktivnosti u vezi situacije u Ukrajini, kao i ostale prioritete u radu CISAC-a. Na agendi su takođe bile teme koje su sve više u fokusu savremenih tehnologija. Između ostalog, gostujući panelista Will Page je održao prezentaciju o „novoj ekonomiji streaming-a“, dok je predstavnica Tik Tok-a, Ella Kirby, govorila o tzv. „Tik Tok efektu“. Na kraju sastanka izabran je novi predsjedavajući i savjetodavni odbor. Izraženo je očekivanje da će se sljedeći godišnji sastanak održati uživo, bez ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19.

PAM CG nastavlja sa aktivnim učešćem u radu CISAC-ovih odbora i razvojem saradnje sa sestrinskim organizacijama. U tom smislu vrijedi napomenuti da je prema rezultatima CISAC-ovog Globalnog izvještaja za 2021. godinu, kada je u pitanju poštovanje autorskih prava u odnosu na BDP, PAM CG rangiran na izuzetno visokom 10. mjestu.

Na virtuelnom sastanku je uzela učešće saradnica PAM-a CG za međunarodne odnose, Anja Zagorac.