Obavještenje o odlaganju Skupštine

U skladu sa preporukama Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, a u cilju sprječavanja širenja virusa COVID 19 i zaštite zdravlja građana, do daljnjeg se odlaže održavanje Skupštine PAM CG koja je zakazana za 30.03.2020. godine.

Novi datum održavanja Skupštine će se odrediti naknadno u skladu sa preporukama Vlade i Instituta za javno zdravlje što ćemo blagovremeno objaviti na našem sajtu.

 

Predsjednik UO, Dr Srđan Bulatović s.r.                               Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.

Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 26.02.2020. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim

 

PAM CG uskoro otvara predstavništvo za područje sjevera Crne Gore

Osnovna funkcija predstavništva će biti brža, neposredna i efikasna komunikacija sa korisnicima koji posluju u opštinama na sjeveru Crne Gore (Bijelo Polje, Berane, Pljevlja, Žabljak, Rožaje, Mojkovac, Kolašin, Plav, Gusinje, Petnjica). Predstavništvo će doprinijeti većoj kontroli izvršavanja obaveza poštovanja autorskih muzičkih imovinskih prava shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima, a pored toga, korisnici će lakše moći da dobiju sve neophodne informacije i odobrenja u cilju zakonitog korišćenja muzike.