Poziv korisnicima

Pozivamo korisnike autorskih muzičkih djela (TV i radio emitere, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale i dr.) da, shodno obavezi iz Zakona o autorskom i srodnim pravima, od Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG pribave potrebno ovlašćenje za korišćenje tih djela, kako bi legalno koristili muziku i izbjegli povredu autorskih muzičkih prava, kao i nepotrebno izlaganje sudskim troškovima. Ovlašćenje se izdaje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje ovlašćenja za korišćenje autorskih muzičkih djela koji podnose korisnici, a koji se može preuzeti na sajtu PAM-a CG www.pam.org.me (Korisnici – Ovlašćenja za korišćenje repertoara PAM CG – izabrati odgovarajući zahtjev u zavisnosti od mjesta i načina korišćenja autorskih muzičkih djela).

Popunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev se može dostaviti putem redovne pošte na adresu: PAM CG, ul. Dr Vukašina Markovića br 110/112, Podgorica ili na e-mail korisnici@pam.org.me

Korisnici mogu preuzeti Ovlašćenje u poslovnim prostorijama PAM-a CG, na gore navedenoj adresi, svakog radnog dana od 11-14 časova.

Izdavanje navedenog ovlašćenja predviđeno je članom 165 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list CG“, br.37/11, 53/16 i 145/21) kojim je, u stavu 8 ovog člana, propisano da korisnik ne smije da koristi predmet zaštite bez izdatog ovlašćenja.

Korisnici kojima je izdato ovlašćenje za korišćenje autorskih muzičkih djela imaju status legalnih korisnika tih djela.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti nadležnoj službi PAM-a CG na broj tel. 020/291-035 ili putem e-maila: korisnici@pam.org.me