Korisnici

 

Ako želite da javno i legalno koristite muziku, bilo da se radi o ponudi na web stranicama, radijskom ili TV programu, koncertoj priredbi, ugostiteljskom objektu ili drugom poslovnom prostoru, potrebno vam je odobrenje vlasnika muzike – njenih autora, odnosno PAM CG-e. Pribavite na ovim stranicama potrebne obrasce, ispunite on-line prijavu ili obavite on-line korespondenciju.

Informišite se o zakonskim obavezama, visini nadoknada kao i o uticaju muzike na vaše poslovanje.

Odobrenje za javno korištenje muzike je ugovor sklopljen između korisnika i PAM CG-e, pri čemu se određuje nadoknada za javno izvođenje muzike.

Na ovaj način Vam omogućujemo brz i ekonomičan način pribavljanja odobrenja PAM CG-e kojim stičete legalan pristup svim oblicima muzike i svakom muzičkom djelu iz čitavog svjetskog repertoara.

Zbog lakšeg snalaženja, korisnike smo, u zavisnosti od oblika korišćenja muzičkih djela, razvrstali u nekoliko grupa. Na osnovu posla kojim se bavite odaberite jednu od navedenih grupa korisnika.

Svako javno korišćenje muzike bez odobrenja / ugovora/ je protivzakonito i kao takvo podliježe krivičnoj i građanskoj odgovornosti.

Repertoar PAM CG čine muzička djela:

– autora i nosilaca autorskih prava, koji su ugovorom ustupili svoja prava PAM-u CG, na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima;
– domaćih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava PAM CG štiti na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima;
– stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava PAM CG štiti na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i ugovora o recipročnom zastupanju zaključenih sa stranim organizacijama .