Bilateralni sporazumi sa inostranim organizacijama

Bilateralni sporazumi sa inostranim organizacijama

NAZIV ORGANIZACIJE

Azerbaijan Authors Society – AAS
Associacao Brasllelra de Musrca e Artes – ABRAMUS
Society of Authors, Composers and Music Publishers in Israel – ACUM
Associacaoao Defensora de Direitos Autorais – ADDAF
Asociacion de Autores, Editores e Interpretes de Guatemala – AEI-GUATEMALA
Asociacion General de Autores del Uruguay – AGADU
Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren,Komponisten und Musikverleger – AKM
Agjencia e artisteve te veprave muzikore dhe audiovizuale, Albanie – ALBAUTOR
ASOCIJACIJA KOMPOZITORA – MUZICKIH STVARALACA – AMUS
Non-governmental collective management organization of Copyright and Related Rights -ARMAUTHOR
HUNGARIAN BUREAU for the PROTECTION of AUTHORS’ RIGHTS – ARTISJUS
AO ASOCIATIA “DREPTURI DE AUTOR SI CONEXE” – ASDAC
Autodiaxeiris (Collecting Management Organization of Music Authors and RightsHolders) – AUTODIA
BROADCAST MUSJC, lNC.- BMI
Belizean Society of Composers Authors & Publishers – BSCAP
VERENIGING BUMA – BUMA
Composers and Authors Society of Hong Kong Limited – CASH
Copyright Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated – COSCAP
Estonian Authors’ Society / Eesti Autorite Uhing – EAU
Georgian Copyright Association – GCA
Croatian Composers’ Society, – HDS ZAMP
Irish Music Rights Organisation – IMRO
Jamaica Association of Composers, Authors and Publishers Limited – JACAP
Koda – KODA
Association LATGA – LATGA
Macau Association of Composers, Authors & Publishers – MACA
MUSIC COPYRIGHT SOCIETY OF CHINA – MCSC
MUSIKI ESERI SAHIPLERI GRUBU MESLEK BIRLIGI – MSG
Bulgarian Society of Composers, Authors and Music publishers for Performing and Mechanical Rights -MUSICAUTHOR
Nordisk Copyright Bureau – NCB
Ochranny svaz autorsky pro prava k dilum hudebnim – OSA
PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED – PRS
RUSSIAN AUTHORS’ SOCIETY – RAO
THE SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
Sociedad de Autores y Compositores de Mexico – SACM
Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Musica – SADAIC
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO
Society of composers and authors for the copyright protection of Slovenia – SAZAS
SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO AUTOR – SCD
SESAC Inc. – SESAC
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES – SGAE
Societa ltaliana degli Auteri ed Editori – SIAE
Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada – SOCAN
ORGANIZACIJA ZA ZASTITU AUTORSKIH MUZICKIH PRAVA – SOKOJ
Slovensky ochranny zvaz autorsky pre prava k hudobnym dielam – SOZA
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES – SPA
The Performing Rights Society of Iceland – STEF
Foreningen Svenska Tonsattares lnternationella Musik byrau.p.a. – STIM
COOPERATIVE SOCIETY OF MUSIC AUTHORS AND PUBLISHERS – SUISA
Ukrainian Agency of Copyright and Related RightS – UACRR
Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society – UCMR-ADA
Stowarzyszenie Autorow – ZAiKS
Musical Copyright Society of Macedonia – ZAMP
The Harry Fox Agency LLC – HFA

Na osnovu mreže bilateralnih sporazuma sa inostranim organizacijama PAM CG je obezbijedio recipročnu zaštitu crnogorskih autora i drugih nosilaca prava i inostranih autora i drugih nosioca prava u sljedećim državama :

Izrael, Grčka, Austrija, Mađarska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Čile, Bugarska, Danska, Češka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Antigva i Barbuda, Dominika, Sveta Lucija, Sejšeli, Tanzanija, Uganda, Zambija, Sveti Kristofor (Kits) i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Jamajka, Kenija, Malezija, Indija, Nigerija, Singapur, Šri Lanka, Zimbabve, Gana, Grenada, Brunej, Kipar, Maldivi, Malta, Trinidad i Tobago, Bahami, Francuska, Liban, Luksemburg, Monako, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Centralna Afrička Republika, Kongo, Obala Slonovače, Džibuti, Egipat, Gabon, Gambia, Gvineja, Madagaskar, Mali, Maroko, Mauritanija, Niger, Senegal, Čad, Togo, Saudijska Arabija, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak, Iran, Kuvajt, Oman, Katar, Turska, Meksiko, Argentina, Južnoafrička Republika, Srbija, Portugalija, Španija, Italija, Island, Švedska, Švajcarska, Kolumbija, Slovačka, Urugvaj, Letonija, Norveška, Rusija, Poljska, Kanada, Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Južna Koreja, Albanija, Irska, Sjeverna Makedonija, Ukrajna, Turska, Brazil, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Kina, Azerbejdžan, Gvatemala, Belize, Barbados, Estonija, Gruzija, Litvanija, Čile, Brazil, Finska, Lihtenšajn

 

KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG PRAVA
STRANIH AUTORA U CRNOJ GORI

Ovo pitanje ima svoj međunarodno-javnopravni aspekt i svoj građanskopravni aspekt.

Međunarodno-javnopravni aspekt se odnosi na pitanje međunarodnih konvencija koje je Crna Gora ratifikovala, a koje uređuju pravni položaj stranaca u pogledu prava na zaštitu njihovih autorskih djela koja se koriste na teritoriji Crne Gore. To pitanje uređeno je Bernskom konvencijom o zaštiti književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine. Crna Gora je ratifikovala Bernsku konvenciju 03. juna 2006.godine na dan proglašenja svoje nezavisnosti.

Relevantna odredba te konvencije nalazi se u njenom čl.4, st.1 i glasi:
„U pogledu djela koja su zaštićeni ovom konvencijom, u zemljama Unije, osim zemlje porijekla djela, autori uživaju prava koja zakoni ovih zemalja sada priznaju ili će docnije priznati svojim državljanima, kao i prava specijalno priznata ovom konvencijom.“
Kao posljedicu te međunarodne obaveze, Zakon o autorskom i srodnim pravima Crne Gore (dalje: ZASP) sadrži odredbu u čl.196,
st.1 i 2:
“Pravo na zaštitu prema odredbama ovog zakona imaju autori i nosioci srodnih prava koji su državljani Crne Gore ili imaju prebivalište ili sjedište u Crnoj Gori.
Druga strana fizička ili pravna lica imaju pravo na jednaku zaštitu kao lica iz stava 1 ovog člana u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom ili ako postoji faktička uzajamnost.“
Ova odredba znači da strani autori uživaju u Crnoj Gori zaštitu autorskog prava u skladu sa ZASP-om, kao da su domaći državljani. U tom smislu i u čl. 164a st. 2 ZASP-a precizirano je da organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ne smije praviti razliku ili nejednako postupati prema nosiocima prava čijim pravima upravlja u skladu sa sporazumom o zastupanju u odnosu na ostale nosioce prava, naročito u pogledu , naknada za upravljanje, kao i uslova za naplatu prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava.

Privatnopravni aspekt se odnosi na način raspolaganja imovinskim ovlašćenjima iz autorskog prava stranaca, prilikom kolektivnog ostvarivanja istih u Crnoj Gori. Naime, subjektivno autorsko pravo je privatno pravo koje obuhvata imovinsko pravna ovlašćenja u pogledu kojeg njegov subjekt ima slobodu raspolaganja, uključujući i slobodu izbora na individualno ili na kolektivno ostvarivanje svojih autorskih prava, u skladu sa ZASP-om.

Specifičnost ZASP-a je u tome što je članom 167 propisao oborivu pretpostavku da je organizacija ovlašćena da obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava svih nosilaca prava (domaćih i stranih) u pogledu predmeta nad kojima vrši zaštitu.

Dakle, sve što važi za autore koji su državljani Crne Gore, važi i za strance. Svako drugo tumačenje bi predstavljalo diskriminaciju stranaca u oblasti autorskopravne zaštite, i bilo bi u suprotnosti sa ZASP-om i međunarodnopravnim obavezama Crne Gore.