Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora su:

Dr. Srđan Bulatović

Mihailo Radonjić

Sulejman – Beća Kujević