Baza autora i djela

U BAZI AUTORA I DJELA – PAM CG preko pretraživača mogu se naći svi autori koji imaju ugovor/ovlašćenje od PAM CG kao matične organizacije za cijeli svijet osim autora koji su se izuzeli iz kolektivne zaštite. Takođe, autor nema obavezu da prijavi djelo u bazu da bi isto bilo zaštićeno, te ukoliko ne uspjete da pronađete djelo u bazi, možete nam poslati upit, (it@pam.org.me) na koji ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.

 

PORTAL ZA ON LINE PRIJAVU MUZIČKIH AUTORSKIH DJELA (link)

Da bi imali pristup portalu za on line prijavu svojih autorskih muzičkih djela, potrebno je da se prvo registrujete, a zatim nakon potvrde registracije od strane administratora, autori – nosioci prava mogu da se uloguju i vrše prijavu svojih djela.

 

U slučaju da Vam se ne otvori prozor za pretragu baze autora i djela PAM CG kliknite na link http://pam.org.me/baza-autora/

 

 

Ukoliko želite da pretražite strani repertoar koji je dobio ISWC brojeve možete pretražiti na: https://iswcnet.cisac.org  u kome je registrovano više od 52 miliona djela.

ISWC-Net je baza djela i njima dodijeljenih ISWC brojeva. Sadrži određene metapodatke (npr. naslov, tekstopisca i/ili kompozitore) koji se odnose na djela koja su registrovana ili su u procesu registracije kod organizacija za upravljanje pravima.

Činjenica da se djelo ne pojavljuje na ISWC-Netu ne znači da je djelo u javnom domenu i/ili da je slobodno od bilo kakvih prava. Za djela koja ne možete pronaći u pretrazi, možete kontaktirati PAM CG za dodatnu provjeru, obzirom da, ukoliko svi koautori na djelu nisu registrovani u IPI sistemu, djelo se neće prikazati u rezultatima pretrage.

Po standardima CISAC-a, PAM CG kvartalno dobija podatke o cijelom svetskom registrovanom repertoaru djela. Pristup ovim mrežama imaju sva društva i koriste djela iz tih baza za obradu podataka.

Za informacije o bazi autora muzike Crne Gore možete kontaktirati naš tim.