Muzika, da ili ne!

Poštovani korisnici, učinite provod u vašem ugostiteljskom objektu interesantnijim. Svjesni Vaše borbe sa svim obavezama znamo da ćete na najbolji način razumjeti da i autori žive od svog rada, od muzičkih autorskih djela. Porazgovarajte sa našim saradnicima na terenu, posjetite nas u našim prostorijama, učestvujte na našim seminarima, saznajte razloge i obaveze da sklopite ugovor sa PAM-om CG. Emitujte muziku na jedini mogući način. Sklopite ugovor sa PAM CG. Poštujte tuđu imovinu i zakonito koristite muziku.

Poštujte autore. Pozovite, saznajte više o načinu kako možete na zakonit način biti organizator koncerta, festivala, priredbe, kako da postanete izdavač, radio ili TV emiter, kablovski operater, da koristite muziku preko telefona… Posjetite nas, pozovite, saznajte više.

DEFINITIVNO, MUZIKA DA, BEZ UGOVORA NE!

Poštovani autori muzike i korisnici muzičkih djela PAM CG (Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore) na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima, štiti autorska prava kompozitora, aranžera i tekstopisaca iz čitavog svijeta. Podsjećamo da smo dobijanjem dozvole za rad januara 2006.godine, sebi postavili težak zadatak. Da zaštitimo autore čija se muzika koristi u Crnoj Gori, da zadovoljimo svjetske kriterijume u toj oblasti i da se međunarodnim srodnim organizacijama predstavimo kao ozbiljan i odgovoran subjekt sa kojim žele da sarađuju. U datim okolnostima uradili smo sve što je bilo u našoj moći. Iza nas su ostale godine u kojima se zbog raznih okolnosti nisu adekvatno poštovala prava autora muzike. Sada je to prošlost. Država Crna Gora i PAM CG su garant da se takva situacija ne smije i neće ponoviti.

Naša adresa je:
PAM CG
Dr Vukašina Markovića 110-112
81000 Podgorica, Crna Gora

PAM CG je napravio novi informacioni sistem i posjeduje najveću bazu podataka u regionu.

Podatke o autorskim djelima, stručna služba PAM CG crpi iz WID baze (Works information Database), koja je baza djela autora iz čitavog svijeta.
Podatke o autorima djela, PAM CG crpi iz IPI baze (Interested Party Information).