Prijava autorskog djela

U prijavi djela navedite sve podatke koji utiču na pravilnu zaštitu autorskih prava i raspodjelu autorskih naknada, a naročito ima li i drugih nosilaca prava za djelo koje prijavljujete. Djelo mogu prijaviti autor muzike, autor teksta ili autor aranžmana. Uredno ispunjen obrazac prijave djela potpišite i dostavite na našu adresu.

Za tačnost podataka o prijavljenom djelu odgovoran je podnosilac prijave!

Preuzmite (PDF, Unknown)