PAM CG OTVORIO KANCELARIJU U BUDVI

 

Osnovna funkcija kancelarije u Budvi je lakša i djelotvornija  komunikacija sa korisnicima autorskih muzičkih djela. 

Hotelijeri, restorateri, diskoteke, plažni barovi, zanatske radnje, organizatori muzičkih priredbi i koncerata i drugi korisnici u primorskim opštinama, koji u obavljanju djelatnosti koriste repertoar PAM-a CG,  mogu u Budvi da zaključe ugovor sa PAM CG i dobiju neophodna  odobrenja kako bi legalno koristili muziku i plaćali odgovarajuću naknadu. 

Posebnu pažnju kancelarija posvećuje  efikasnijem nadzoru u pogledu izvršavanja obaveza poštovanja autorskih muzičkih imovinskih prava   koja proističu iz Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Razgovori i permanentno edukovanje korisnika doprinosi afirmaciji kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava i zakonitom korišćenju muzike.

Kancelarija se nalazi u Bečićima u poslovnom dijelu hotela “Mediteran”.
Radno vrijeme 08 – 16 časova, tel: 067/503-483

 

Svjetski dan knjige i autorskih prava

Svim muzičkim autorima i književnicima čestitamo 23. april, Svjetski dan knjige i autorskih prava,  s uvjerenjem da će autorsko muzičko stvaralaštvo i pisana riječ i dalje povezivati ljude širom svijeta.

PAM CG

 

Održana Skupština PAM CG

Dana 28. marta održana je Skupština PAM CG

Jednoglasno su usvojeni svi godišnji finansijski izvještaji o poslovanju Organizacije u 2018-toj godini kao i finansijski plan za 2019. poslovnu godinu.

Izvršni direktor, Vasilije Raičević je istakao da je PAM CG u protekloj godini zaključio preko 700 novih ugovora sa korisnicima, da je u sudskim sporovima uspio u bezmalo u 100% predmeta, da su u protekloj godini povećani prihodi a smanjeni troškovi poslovanja i da  očekuje da će se taj trend nastaviti i u ovoj godini.

Skupština muzičkih autora je protekla u radnoj i kolegijalnoj atmosferi, a zaključena je podrškom rukovodstvu organizacije.

PAM CG