Obavještenje

Odluka o izmjenama i dopunama člana 38, stav 4 Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM CG, usvojena na Skupštini održanoj 15.12.2017. godine nije primjenjiva jer nije u skladu sa članom 164, stav 3 Zakona o autorskom i srodnim pravima Crne Gore.

Na prvom narednom skupštinskom zasijedanju u dnevni red će biti uvršteno i formalno stavljanje van snage pomenute odluke.

 

U Podgorici, 06.02.2018. godine

Izvršni direktor, Vasilije Raičević, s.r.