Poziv korisnicima

Pozivamo sve korisnike: TV i radio stanice, turističko – ugostiteljske, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale, kao i druge korisnike autorskih muzičkih djela, da ukoliko to nijesu uradili, zaključe ugovor sa PAM CG kako bi na legalan način koristili muziku i tako izbjegli nepotrebno izlaganje sudskim troškovima.

XVIII Regionalni sastanak

Na Bledu je 02.09.2018. godine, u organizaciji SAZAS-a Slovenija, održan sastanak kolektivnih organizacija za zaštitu prava autora muzike. Sastanku su pored domaćina prisustvovali direktori organizacija iz regiona: HDS ZAMP (Hrvatska), SOKOJ (Srbija), ZAMP (Makedonija), PAM CG (Crna Gora).