Obavještenje za korisnike

 

PAM CG će od 01.01.2024. godine, u cilju ekonomičnijeg i efikasnijeg poslovanja, korisnicima ispostavljati fakture elektronskim putem na njihovu e-mail adresu.