IUS Forum “Intelektualna svojina”

U organizaciji Udruženja pravnika Crne Gore, a u partnerstvu sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike u Crnoj Gori – PAM CG, sinoć je u Podgorici održana 29. sesija IUS Foruma na temu “Intelektualna svojina – primjena i zaštita intelektualne svojine u Crnoj Gori.”

Na sesiji su govorili Ibrahim Smailović, advokat i član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore, Nevenka Popović, sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore i prof. dr Slobodan Marković, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Advokat Smailović je u uvodnom dijelu ukazao na istorijski razvoj intelektualne svojine u Crnoj Gori i potrebu njene efikasne zaštite.

Sutkinja Popović je govorila o sudskim postupcima iz oblasti intelektualne svojine, zakonodavnom okviru i potrebi dalje kontinuirane obuke sudija za primjenu propisa iz ove složene i dinamične pravne oblasti, dok je profesor Marković govorio o transponovanju Evropske pravne regulative i medjunarodnih standarda u domaće zakonodavstvo.

Posebnu pažnju učesnika sesije zaokupilo je pitanje uticaja vještačke inteligencije na intelektualnu svojinu.

Na sesiji IUS Foruma, kojoj je prisustovao veći broj uglednih pravnika, profesora i sudija, zaključeno je da je crnogorsko zakonodavstvo u velikoj mjeri uskladjeno sa propisima Evropske unije i medjunarodnim standardima iz ove oblasti, ali da zaštitu intelektualne svojine u Crnoj Gori treba učiniti još efikasnijom.