Intelektualna svojina – autorsko i srodna prava i patent

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji i uz podršku Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovao je seminar na temu: „Intelektualna svojina – autorsko i srodna prava i patent“.

U uvodnom dijelu seminara učesnike su pozdravili gđa Maja Milošević, direktorica Sekretarijata Centra i g. Dejan Božović, predsjednik Upravnog odbora PAM-a CG i autor. Predavači na seminaru su bili: prof. dr Slobodan Marković, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ekspert WIPO-a i autor Strategije razvoja intelektualne svojine u Crnoj Gori, gđa Danijela Vukčević, sutkinja Apelacionog suda i gđa Dijana Raičković, sutkinja Apeacionog suda. Teme o kojima se govorilo i diskutovalo bile su sledeće: Emitovanje i reemitovanje u autorskom i srodnim pravima; Autorsko i srodna prava – predstavljanje i analiza aktuelne sudske prakse; Povreda žiga – pitanja i dileme; Žig – predstavljanje i analiza aktuelne sudske prakse.