Obavještenje PAM CG

Poštovani članovi,

Obavještavamo vas da će raspodjela autorskih honorara za 2020. godinu, kasniti zbog naknadne obrade dokumentacije. Kako je prvobitno najavljeno da će raspodjela biti u maju, izvinjavamo se zbog kašnjenja i obavještavamo vas da će isplata biti realizovana najkasnije do kraja prve polovine juna.

Hvala na razumijevanju!

Stručna služba PAM CG

PAM CG donirao klavinovu muzičkoj školi u Ulcinju

Predstavnici PAM-a CG, izvršni direktor Vasilije Raičević i predsjednik Upravnog odbora dr Srđan Bulatović, posjetili su Osnovnu muzičku školu u Ulcinju i tom prilikom uručili klavinovu koju će koristiti učenici i nastavni kadar.

Dječiji osmjeh uljepša dan, a meni kao direktorici ove škole daje dodatnu motivaciju i snagu da nastavim sa daljim radnim angažovanjem, istakla je direktorica škole Fatima Buzuku koja se ujedno i zahvalila PAM-u CG na podršci u stvaranju boljih uslova za učenike ove škole.

Saradnja između PAM-a i Osnovne muzičke škole u Ulcinju, uspostavljena je na inicijativu dugogodišnjeg direktora škole gospodina Jusufa Like koji je predstavnicima PAM-a uručio monografiju škole.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koju PAM CG sprovodi u cilju pomoći muzičkim školama i talentovanim učenicima kako bi u boljim uslovima usavršavali svoje muzičko obrazovanje.

REALIZOVAN PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE MUZIČKIM AUTORIMA

PAM CG je po treći put realizovao program finansijske podrške muzičkim autorima i u tom cilju isplatio iznos od 12.500 €. Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva Fond solidarnosti je uvećan sa 10.000 € na 12.500 €.

Podsjetimo, PAM CG je od pojave virusa COVID 19, već dva puta formirao Fond solidarnosti u iznosu od po 10.000 €, kako bi finansijski pomogao svojim članovima koji nemaju redovna mjesečna primanja ili su usljed pandemije ostali bez istih.
Kao što je poznato, nepovoljan privredni ambijent negativno utiče na kreativni sektor, a samim tim na profesionalni angažman muzičkih autora i njihov socijalni status.

Vjerujemo da će programi finansijske podrške i isplata autorskih honorara u maju, biti od velike koristi muzičkim autorima kako bi ostali kreativni i lakše prevazišli posljedice krize izazvane pandemijom.

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA PAM-a CG

Dana 30.03.2021. godine, održana je redovna skupština PAM-a CG na kojoj je, pored finansijskih izvještaja za 2020. godinu, usvojen i Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju kulturnih i socijalnih namjena i podsticanju kulturne raznolikosti. U tom cilju, utvrđeni su uslovi, način, kriterijumi i postupak ostvarivanja prava na dodjelu sredstava.
Skupštini su, uz poštovanje epidemioloških mjera, prisustvovali autori svih muzičkih žanrova.
Skupština je konstatovala da su u uslovima nepovoljnog privrednog ambijenta realizovani programski zadaci i ciljevi i postignuti dobri finansijski rezultati, u tom smislu data je puna podrška rukovodstvu Organizacije.