Seminar u Dubrovniku

U Dubrovniku je 9. maja održan seminar u organizaciji CISAC-a, Svjetske konfederacije društava autora i kompozitora, na temu „Podsticanje saradnje društava za kolektivno ostvarivanje prava i nadležnih državnih organa“.

Učesnicima su se uvodnom dijelu obratili: Mitko Chatalbashev, regionalni direktor CISAC-a za Evropu, Ljiljana Kuterovac, glavna direktorica Državnogzavoda za intelektualno vlasništvo republike Hrvatske i Nenad Marčec, glavni direktor stručne službe ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja.
Na seminaru je bilo riječi o globalnom razvoju CISAC-a, razvoju kolektivnog ostvarivanja prava u centralnoj i istočnoj Evropi, izazovima online licenciranja, a organizovana je i panel diskusija na temu „Odnosi kolektivnih organizacija i državnih nadzornih organa“.
Seminaru su ispred PAM-a CG prisustvovali predsjednik i članica Upravnog odbora Dejan Božović i Sanja Perić.
Crna Gora je u izvještaju CISAC-a rangirana među najboljim državama u Evropi kada je u pitanju kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava u odnosu na broj stanovnika i BDP.

HDS ZAMP bio je domaćin i koorganizator seminara.