SEMINAR “ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE”

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu – COSDT, u saradnji sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovao je u hotelu “Hilton” u Podgorici dvodnevni seminar na temu “Zaštita intelektualne svojine”.

Seminar je otvorila Jasna Vujović, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma. Učesnicima seminara su se u uvodnom dijelu ispred organizatora obratili Maja Milošević, direktorica Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i dr Srđan Bulatović, predsjednik Nadzornog odbora PAM-a CG.

Predavanje na seminaru imale su Dijana Raičković, sutkinja Privrednog suda Crne Gore i Nevenka Popović, sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore, koje su govorile o autorskom i srodnim pravima i industrijskoj svojini i tom prilikom predstavile zakonodavni okvir i aktuelnu sudsku praksu domaćih sudova. O “Problemu dokazivanja povrede autorskih prava” predavanje je imao prof. dr Slobodan Marković, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ekspert Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO. Ispred Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, predavanje su imali Nebojša Mugoša, načelnik Direkcije za normativne poslove i međunaodnu saradnju u oblasti intelektualne svojine, na temu “Nacionalni pravni okvir u oblasti prava intelektualne svojine i usaglašavanje sa pravom EU” i mr Mladen Koprivica, samostalni savjetnik, na temu “Zaštita patenta – nacionalna i međunarodna praksa”.

Pored dobrog zakonodavnog okvira, u cilju efikasnije zaštite intelektualne svojine u Crnoj Gori u praktičnoj primjeni se može još dosta uraditi. Stoga, izlaganje dobre prakse i razmjena iskustava među učesnicima seminara, doprinijeće boljem razumijevanju i sagledavanju svih okolnosti koje mogu uticati na unapređenje intelektualne svojine u Crnoj Gori.

Podsjećamo da su Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu – COSDT i PAM CG potpisali Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti u cilju organizacije obuka i seminara iz oblasti zaštite intelektualne svojine, a koji će dodatno afirmisati ovu važnu oblast u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom.