DRŽAVA GUBI POREZ OD SVIH KOJI NE PLAĆAJU KORIŠĆENJE AUTORSKIH MUZIČKIH DJELA

U multimedijalnoj sali PAM-a CG održan je seminar na temu “Muzička industrija i razvoj autorske muzičke scene u Crnoj Gori”. Na početku seminara, učesnike je pozdravio Dejan Božović, predsjednik UO PAM-a CG. Prisutni, uglavnom muzički autori, imali su priliku da saznaju nešto više o muzičkoj industriji, muzičkim autorskim pravima na digitalnim servisima, zaštiti imovinskih prava autora u sudskim postupcima, razvoju muzičke scene u Crnoj Gori kao i značaju medija za afirmaciju domaćeg autorskog muzičkog stvaralaštva.

Kako PAM CG ima zaključene ugovore sa servisima kao što su YouTube, Spotify, Facebook i dr. predstavljen je način obrade podataka i zaštite autorskih prava na digitalnim servisima. Na ovim prostorima korišćenje pretplatničkih striming servisa za muziku je na jako niskom nivou, dok je striming domaće muzike u stranim zemljama zanemariljiv u odnosu na strimove strane muzike, zbog čega su naknade iz inostranstva niske, kazao je Srećko Barbarić iz SOKOJ-a (Organizacije za zaštitu autorskih muzičkih prava iz Srbije).

Rodoljub Stojanović, osnivač i izvršni direktor “Multimedia music”, “Ricom publishing / Universal Music Publishing Licensee” govorio je o zanačaju autorskih prava kroz savremen način funkcionisanja muzičke industrije. Pored toga, kazao je da Privredna komore Crne Gore treba da podrži razvoj kulturnog i kreativnog sektora davanjem snažne podrške kolektivnom ostvarivanju autorskih muzičkih prava kao što je to slučaj u regionu i razvijenim zapadnim državama. Država gubi porez od svih korisnika koji ne plaćaju naknadu za korišćenje muzike. Organizacije kao što je PAM CG plaćaju velike poreze što kroz PDV što kroz autorske honorare autora koji su im povjerili svoju zaštitu. Iskustva iz regiona pokazuju da učešće kulturne i kreativne industrije u BDP ide i do 6%, a pored toga predstavljaju veliki izvor prihoda i zapošljavanja.

Pravni zastupnik PAM-a CG Ibrahim Smailović upoznao je prisutne sa  zaštitom muzičkih autorskih imovinskih prava pred sudom, kako u odnosu na legalne korisnike koji neuredno izvršavaju ili ne izvršavaju obavezu plaćanja utvrđene naknade za korišćenje autorskih muzičkih djela, u kom slučaju se podnosi predlog za prinudnu naplatu potraživanja, tako i u odnosu na nelegalne korisnike, u kom slučaju se podnosi tužba nadležnom sudom. Pojasnio je pravila procedure u oba navedena slučaja i ocijenio da je Privredni sud Crne Gore, kao nadležan za ovu vrstu sporova, efikasan kada je u pitanju njihovo rješavanje, što ima posebnu važnost za dalje unapređenje zaštite autorskih muzičkih prava.

Ivan Ivanović, autor i osnivač udruženja „STIVI MUSIC“,  osrvnuo se na trenutno stanje autorske muzičke scene uz konstataciju da su se stvari generalno promijenile na bolje, ali da preostaje još mnogo rada kako bi se sistemski uredile različite oblasti, zbog čega je važno da se mladi autori uključe u rad kolektivnih organizacija.  “Svi zajedno treba da damo doprinos unaprjeđenju sistema kolektivne zaštite autorskih prava i jačanju naših organizacija.“

Posljednje izlaganje bilo je posvećeno ulozi medija u podršci i promociji domaće autorske muzičke scene. Muzički serijal Obrati pažnju, emitovan na Javnom servisu,  dobar je primjer kako propagirati autorski rad, čuvati tradicuju i pružiti šansu mladim autorima i izvođačima. Sa preko 40 emitovanih epizoda, muzička scena je postala bogatija i za preko 200 snimaka, uključujući veliki broj autorskih, kao i savremenih obrada crnogorskih izvornih pjesama. Benefiti tog projekta su višestruki i dobar zamajac za razvoj muzičke scene u Crnoj Gori, istakao je novinar i urednik emisije Dražen Bauković.

Seminar je završen diskusijom u kojoj su učešće uzeli brojni autori. Ono što je dodatna vrijednost seminara je umrežavanje i povezivanje autora iz cijele Crne Gore, kao i nagovještaj većeg učešća autorki u radu PAM-a CG.

Moderator seminara je bila Anja Zagorac, koordinator projekta “Muzika za sve!”

Seminar je organizovan u cilju realizacije projekata: „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“. Projekat se realizuje u okviru programa: „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Poziv na edukativnu radionicu

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG,  Organizuje edukativnu radionicu, pod nazivom “Muzička industrija i razvoj autorske muzičke scene u Crnoj Gori”, u cilju realizacije projekata: „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“.

Projekat se realizuje u okviru programa: „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Prisutni će biti u prilici da čuju nešto više o muzičkoj industriji, muzičkim autorskim pravima na digitalnim servisima, zaštiti imovinskih prava autora u sudskim postupcima, razvoju muzičke scene u Crnoj Gori kao i značaju medija za afirmaciju domaćeg autorskog muzičkog stvaralaštva.

Edukativna radionica će se održati  23. juna u Multimedijalnoj sali PAM-a CG, ul  Dr Vukašina Markovića br. 112  sa početkom u 10 časova.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane članove da potvrde svoje prisustvo na e-mail adresu anja.zagorac@pam.org.me

 

Poziv korisnicima

Pozivamo korisnike autorskih muzičkih djela (TV i radio emitere, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale i dr.) da, shodno obavezi iz Zakona o autorskom i srodnim pravima, od Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG pribave potrebno ovlašćenje za korišćenje tih djela, kako bi legalno koristili muziku i izbjegli povredu autorskih muzičkih prava, kao i nepotrebno izlaganje sudskim troškovima. Ovlašćenje se izdaje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje ovlašćenja za korišćenje autorskih muzičkih djela koji podnose korisnici, a koji se može preuzeti na sajtu PAM-a CG www.pam.org.me (Korisnici – Ovlašćenja za korišćenje repertoara PAM CG – izabrati odgovarajući zahtjev u zavisnosti od mjesta i načina korišćenja autorskih muzičkih djela).

Popunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev se može dostaviti putem redovne pošte na adresu: PAM CG, ul. Dr Vukašina Markovića br 110/112, Podgorica ili na e-mail korisnici@pam.org.me

Korisnici mogu preuzeti Ovlašćenje u poslovnim prostorijama PAM-a CG, na gore navedenoj adresi, svakog radnog dana od 11-14 časova.

Izdavanje navedenog ovlašćenja predviđeno je članom 165 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list CG“, br.37/11, 53/16 i 145/21) kojim je, u stavu 8 ovog člana, propisano da korisnik ne smije da koristi predmet zaštite bez izdatog ovlašćenja.

Korisnici kojima je izdato ovlašćenje za korišćenje autorskih muzičkih djela imaju status legalnih korisnika tih djela.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti nadležnoj službi PAM-a CG na broj tel. 020/291-035 ili putem e-maila: korisnici@pam.org.me

Donacija PAM-a CG

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za kulturu Rožaje donirali su Muzičkoj školi u Bijelom Polju električni klavir za potrebe područnog odjeljenja te ustanove u Rožajama. Time je nastavljena dobra praksa PAM-a CG u cilju pomoći podrške muzičkim školama kako bi učenici lakše i bolje usavršavali svoje znanje, a ujedno školama obezbijedili bolje uslove za rad.

Donaciju je ispred Organizacije uručio poznati muzički autor i interpretator Mihailo Radonjić. “Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da ispred PAM-a CG uručim vrijedan poklon područnom odjeljenju bjelopoljske muzičke škole. Za PAM je vrlo važno da podstiče mlade autore i pomaže talentovanoj djeci. Vjerujemo da će neko od učenika ove škole postati jednog dana istaknuti autor i član PAM-a, naveo je Radonjić.”

Direktorka škole Julka Vukićević zahvalila se PAM-u CG na donaciji i istakla da će klavinova unaprijediti proces nastave i dodatno afirmisati ovo područno odjeljenje.

Direktor Centra za kulturu u Rožajama Sulejman Kujević zahvalio je PAM-u CG na donaciji i logističkoj podršci koju je PAM davao od početka rada ove područne ustanove koju sada pohađa preko 70 učenika što je veliki uspjeh za ovaj grad. Pored toga g-din Kujević je istakao da vjeruje da će iz Rožaja uskoro ponići novi muzički autori.