PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA NA GLOBALNOM NIVOU PORASLI ZA 5,8% U 2021. GODINI

CISAC (Međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora), čiji je član i PAM CG, tradicionalno godišnje objavljuje: „Izvještaj o globalnim prihodima od autorskih prava“ kojim su obuhvaćeni sveobuhvatni podaci i analize prihoda svih repertoara na globalnom nivou.
CISAC-ov izvještaj za 2021. godinu pokazuje da je djelovanje Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG na zavidnom petom mjestu u svijetu kada su u pitanju zaštita i poštovanje autorskih muzičkih prava u odnosu na ukupne vrijednosti roba i usluga ostvarenih u nacionalnoj ekonomiji, uključujući i vrijednost stranih kompanija u zemlji.
U Izvještaju su navedene i sljedeće informacije i podaci:
– Globalna naplata tantijema za autore svih repertoara porasla je u 2021. godini za 5,8% na ukupno 9.6 milijardi eura. Međutim, naplata ostaje i dalje znatno ispod nivoa prije pandemije COVID19.

– Uprkos povećanju digitalnih tantijema od 27,9% uz pomoć porasta “striming” pretplata, ukupna naplata u 2021. godini u svijetu je i dalje za 5,3% niža nego u 2019. godini. Ovaj rezultat pokazuje katastrofalan uticaj dvogodišnjeg pada prihoda od javnih izvođenja, ali i veliki potencijal za dalji digitalni rast i hitnu potrebu za mjerama kojima bi se omogućila veća vrijednost autora na tržištu striminga.

– Prihodi od nastupa na koncertima i priredbama (nastupi uživo) ostali su gotovo nepromijenjeni u 2021. godini i iznosili su 1,6 milijardi eura, ali su i dalje 45,8% ispod ukupnog iznosa od 2,9 milijardi eura prije pandemije u 2019. godini;

– Prihodi od TV i radija, najveceg izvora tantijema za autore, ostali su relativno snažni tokom pandemije, ali su zabilježili blagi pad od 1,8% u 2021. godini;

– Muzički repertoar je bio jedini repertoar koji je zabilježio povećanje prihoda u 2021. godini, sa rastom od 7,2%. Dramska umjetnost zabilježila je pad prihoda od 13,8%, audiovizuelni sektor od 2,8%, književnost od 3,9%, a likovna umjetnost od 1,2%.

Glavni direktor CISAC-a Gadi Oron je komentarišući rezultate poslovanja autorskih društava u cijelom svijetu istakao da su kolektivna društva ostvarila impresivno dostignuće prethodne godine u odnosu na veliki pad prihoda u 2020. godini. „Mnoga društva su nedostatak prihoda od koncerata i javnih nastupa nadoknadili ubrzanjem digitalnog licenciranja, međutim posao oko oporavka je samo djelimično završen. Mnogo je više prostora za rast, a da bismo to postigli, treba povećati vrijednost kreativnih djela na digitalnom tržištu i tu tražiti i promovisati pravedniji ekosistem za autore tih djela.”

Izvršni direktor PAM-a CG Vasilije Raičević: “Ovaj impresivan rezultat ide u prilog činjenici da Crna Gora sazrijeva kada je u pitanju prihvatanje vrijednosti EU na polju zaštite autorskih prava. Efikasno kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava jedan je od uslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, čemu PAM CG daje veliki doprinos. Treba podsjetiti da autorska muzička prava stranih i domaćih muzičkih autora na teritoriji Crne Gore reprezentuje i štiti PAM CG koji ove godine realizuje projekat “Muzika za sve!”- Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori, a koji je podržan od strane EU. CISAC-ov Izvještaj i podrška EU nas ohrabruju da nastavimo sa realizacijom planiranih programskih aktivnosti u cilju što bolje i efikasnije zaštite autorskih muzičkih prava ali i pozicioniranju Crne Gore u društvu razvijenih zapadnih država kada su u pitanju zaštita i poštovanje autorskih muzičkih prava”.

PAM CG