JU MUZIČKI CENTAR I PAM CG POTPISALI UGOVOR

Direktor JU Muzički centar Crne Gore g. Željko Šofranac i izvršni direktor PAM CG g. Vasilije Raičević, potpisali su u prostorijama Muzičkog centra u Podgorici Ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG.

JU Muzički centar Crne Gore je institucija  od posebnog društvenog značaja u okviru koga postoji crnogorski simfonijski orkestar na čijem repertoaru se nalaze najznačajnija ostvarenja simfonijskog žanra od muzike baroka do vokalno instrumentalnih ostvarenja savremenih stranih i domaćih autora.

Kroz svoje djelatnosti Muzički centar Crne Gore i PAM CG će doprinoseći integraciji u evropske kulturne i društvene tokove, sarađivati na zaštiti autorskih muzičkih prava i promovisanju crnogorskog muzičkog stvaralaštva.