KIC “BUDO TOMOVIĆ” i PAM CG POTPISALI UGOVOR


Direktorica JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović”, Snežana Burzan i direktor NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Vasilije Raičević, danas su potpisali Ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG.

Kako su najavili potpisnici ugovora, saradnja će u narednom periodu biti još intenzivnija i snažnije će doprinositi razvoju i afirmaciji crnogorskog muzičkog stvaralaštva.

KIC je u PAM-u, među autorima, prepoznat kao institucija koja poštuje autorska prava muzičara svih žanrova.