Dokumenti

Muzičke manifestacije za koje organizatori nisu dostavili nazive izvedenih kompozicija

Organizatori citiranih manifestacija su u obavezi da u skladu sa Zakonom o autorkom i srodnim pravima, Tarifom naknada i Pravilnikom o muzičkim košuljicama dostave PAM-u CG nazive izvedenih djela i izvođače, kako bi autori dobili pripadajuće naknade.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2021. godinu.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2020. godinu.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2019. godinu.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2018. godinu.