FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kako je trenutna situacija prouzrokovana pojavom korona virusa dovela do prestanaka rada ugostiteljskih objekata, otkazivanja velikog broja koncerata, muzičkih festivala i drugih manifestacija na kojima se koristi muzika,  to je direktno uticalo na smanjenje prihoda muzičkih autora i ugrozilo njihove egzistencije.

Da bi  prevazišli trenutnu situaciju, PAM CG je osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti  isplaćena jednokratna bespovratna pomoć muzičkim autorima.

Zahtjev za finansijsku podršku iz Fonda mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intenzitet ugroženosti, dosadašnja aktivnost autora i značaj tantijema za egzistenciju podnosioca zahtjeva.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 10. aprila na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti do 15. aprila

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

____________________________________________________________________________

 

Autorski honorari će biti na vrijeme isplaćeni

Stručna služba PAM CG je preduzela određene aktivnosti kako bi i u ovakvim okolnostima profesionalno obavljala poslove, posebno kada je u pitanju obrada podataka za raspodjelu autorskih honorara. Stoga će isplata tantijema za 2019. godinu, biti redovna kao i svake godine.

Poziv RTV korisnicima

Pozivamo RTV emitere u Crnoj  Gori, da u svojim programskim šemama imaju veću zastupljenost domaćih autora muzike kako bi crnogorskim autorima bili isplaćeni veći autorski honorari.

                          

              PAM CG
Izvršni direktor, Vasilije Raičević