Objavljen Godišnji izvještaj CISAC-a

Međunarodna konfederacija društava i autora – CISAC, objavila je svoj Godišnji izvještaj. U izvještaju je prikazan pregled aktivnosti i ostvarenih rezultata u poslednjih 12 mjeseci, međunarodne zajednice kreativaca i njihovih društava, među kojima se nalazi i naša organizacija.

Posebna pažnja posvećena je CIS-Net alatima koji se odnose na unapređenje razmjene podataka između društava, što je CISAC-u omogućilo bolju kontrolu sistema kao i unapredjenje rada svjetskih autorskih društava.

Stavljen je naglasak na saradnju sa digitalnim streaming servisima i platformama usvajanjem jedinstevnih ISWC kodova kojima se brže i lakše mogu identifikovati autorska djela online.

CISAC ulaže velike napore u uspostavljanju pravnih okvira kako bi se na najbolji način zaštitili autori i njihovo stvaralaštvo u eri vještačke inteligencije. U tom smislu, CISAC je pored predlaganja zakonskih odredbi, pokrenuo niz drugih aktivnosti koje uključuju i razgovore sa šefovima država i ministrima iz cijelog svijeta.

Takođe, u izvještaju je istaknuta saradnja CISAC-a sa Kinom u vezi sa primjetnim rastom tržišta autorskog prava i intelektualne svojine i u tom smislu predstavljeni su uspješni primjeri kampanja promocije intelektualne svojine, uključujući Južnu Afriku, Bugarsku, Čile, Gruziju, Koreju, Novi Zeland i druge.

Predsjednik CISAC-a, Bjorn Ulvaeus, kazao je da izvještaj vjerodostojno ukazuje na prioritete organizacije, koji se odnose na važnost očuvanja istinskih interesa autora koji moraju ostati u centru pažnje organizacije, te istakao da koncept autorskih prava ima ogroman uticaj na kulturu i ekonomiju globalno, kao i da je neophodno u narednom periodu udvostručiti napore kako bi se obrazovali kreatori koji će biti nosioci ove ključne poruke sa ciljem efektivnijeg očuvanja i zaštite autorskih prava.

Generalni direktor CISAC-a, Gadi Oron, istakao je saradnju sa međunarodnim centrima kao što su EU, WIPO, UNESCO i naravno vladama država članica, ističući da je produkt te saradnje baziran na prioritetu da autori moraju biti zaštićeni, i da moraju imati mogućnost da licenciraju svoja djela, kao i da dobiju sve informacije o njihovoj legalnoj upotrebi.