PAM CG USKORO OTVARA KANCELARIJU U BUDVI

 

Osnovna funkcija predstavništva u Budvi biće lakša i djelotvornija  komunikacija sa korisnicima autorskih muzičkih djela. 

Hotelijeri, restorateri, diskoteke, plažni barovi, zanatske radnje, organizatori muzičkih priredbi i koncerata i drugi korisnici u primorskim opštinama, koji u obavljanju djelatnosti koriste repertoar PAM-a CG,   moći će  u Budvi da zaključe ugovor sa PAM CG i dobiju neophodna  odobrenja kako bi legalno koristili muziku i plaćali odgovarajuću naknadu. 

Posebnu pažnju predstavništvo će posvetiti  efikasnijem nadzoru u pogledu izvršavanja obaveza poštovanja autorskih muzičkih imovinskih prava   koja proističu iz Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Razgovori i permanentno edukovanje korisnika doprinijeće afirmaciji kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava i zakonitom korišćenju muzike.