Prijava AV djela (Cue sheet)

U prijavi cue sheet-a treba navesti sve podatke o muzici korišćenoj  u okviru audio-vizuelnog djela. Pored svojih djela , autor prijavljuje i sva ostala djela koja su korišćena u AV djelu. Cue sheet  mogu prijaviti autor muzike, teksta i aranžmana. Uredno ispunjen obrazac dostaviti na adresu PAM CG.

Za tačnost podataka odgovoran je podnosilac prijave!

Preuzmite (PDF, Unknown)