FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kao što je poznato, trenutna epidemiološka situacija ostavlja negativne posljedice na status muzičkih autora kojima su zbog prestanka rada ugostiteljskih objekata, otkazivanja koncerata, muzičkih festivala i drugih manifesticija na kojima se koristi muzika značajno smanjeni prihodi.

Kako bi doprinio lakšem pravazilaženju trenutnih okolnosti PAM CG je po treći put od pojave virusa COVID-19 u Crnoj Gori osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti isplaćena jednokratna bespovratna pomoć autorima muzike.

Zahtjev mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intenzitet ugroženosti i dosadašnja aktivnost autora.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 02. aprila na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti najkasnije do 07.04.2021. godine.

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

PAM CG će u narednim mjesecima, ukoliko se stanje ne poboljša, preduzeti iste ili slične aktivnosti kako bi kao društveno odgovorna organizacija pomogao muzičkim autorima da ostanu kreativni i u ovim vanrednim okolnostima.

Autorski honorari će biti ranije isplaćeni

Stručna služba PAM CG preduzela je određene aktivnosti na poslovima obrade podataka za raspodjelu autorskih honorara kako bi isti ove godine bili isplaćeni ranije.  Stoga će se isplata tantijema za 2020. godinu realizovati u maju, što će svakako uticati na ublažavanje posljedica trenutne krize.

 

Poziv RTV emiterima

Po ugledu na sva autorska društva iz regiona i šire i mi pozivamo RTV emitere u Crnoj  Gori, da u svojim programskim šemama imaju veću zastupljenost domaćih autora muzike kako bi crnogorskim autorima bili isplaćeni veći autorski honorari.