50% i 20% POPUSTA ZA LEGALNE KORISNIKE ZA JANUAR 2021.

Kako bi ublažio negativne posljedice za turističku privredu prouzrokovane virusom COVID 19, PAM CG je za januar 2021. godine odobrio popust korisnicima koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG i to:
– 50% svim turističko ugostiteljskim objektima sa smještajnim kapacitetima;
– 20% svim turističko ugostiteljskim objektima bez smještajnih kapaciteta.

Zahvaljujemo se svim korisnicima (turističko ugostiteljskim objektima sa ili bez smještajnih kapaciteta) koji su u prethodnom periodu zaključili ugovor sa PAM CG i na taj način pored ostvarenih benefita koje je Organizacija omogućila legalnim korisnicima, doprinijeli poboljšanju sistema zaštite autorskih muzičkih prava.