PAM CG – Počela isplata autorskih honorara od YouTube-a

Nakon što je zaključio ugovor sa YouTube, PAM CG je prvi put muzičkim autorima/nosiocima prava isplatio i honorare od YouTube-a. Autorima i nosiocima prava PAM CG će isplaćivati autorsku naknadu koja im pripada po osnovu autorskih prava na muzičkim djelima koja ostvare prihod od reklama prikazanih prije ili u toku video sadržaja.

Stoga će naši autori/nosioci prava ubuduće ostvarivati dodatni prihod od korišćenja njihovih djela u audiovizuelnim i muzičkim video sadržajima na YouTube servisu.

Za naplative muzičke sadržaje u periodu od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine isplaćen je prvi dio. Konačan obračun, nakon usaglašavanja sa YouTube-om biće dostavljen nakon 18 mjeseci u kom periodu se može izvršiti reobračun za sve video spotove koji se eventualno nisu našli u izveštajima.

Ukoliko neko djelo nije obračunato, potrebno je da nam autori/nosioci prava pošalju link sa YouTube-a na e-mail: it@pam.org.me, i ukoliko je sadržaj naplativ biće naknadno izvršen obračun.

Specifičnost YouTube platforme jeste da posluje kao “user generated content” servis odnosno nije servis u smislu digitalne prodavnice kao Spotify ili Deezer.

Da bi YouTube izvršio obračun i isplatu, potrebno je izvršiti klasifikaciju samog videa u muzički ili nemuzički, odnosno, vlasnik kanala treba da postavi sadržaj kao muzički. Ukoliko je sadržaj postavljen kao nemuzički YouTube ga neće obračunati. U tom slučaju, sadržaj može biti uklonjen ili konvertovan na muzički nakon čega bi počeo da teče rok obračuna naknade.

S toga, pozivamo autore/nosioce prava, koji su ujedno i vlasnici snimka, da svoje snimke klasifikuju kao muzičke (Music Video, Art track…) za koje vezuju Sound recording asset jer će tek nakon toga sadržaji biti naplativi od strane autorskih kolektivnih organizacija. Pored ispravne klasifikacije predlažemo i podešavanje pravila za video sadržaje koje su postavili drugi korisnici YouTube (cover verzije), kako bi cjelokupna naplata bila ostvarena.

Za sve potrebne informacije u vezi isplate honorara sa YouTube servisa autori/nosioci prava se mogu informisati isključivo putem emaila: it@pam.org.me.

PAM CG