Novi članovi PAM CG

 

U proteklih godinu dana zaštitu svojih autorskih imovinskih prava PAM-u CG je povjerilo 55 novih autora. U istom periodu prijavljeno je 465 novih kompozicija domaćih autora.

Pozivamo autore da se direktno uključe u rad PAM-a CG.

Svaki savjet, kritika ili sugestija biće od koristi svim autorima u Crnoj Gori.