PAM CG donirao šest instrumenata Muzičkoj školi “Vasa Pavić”

U skladu za Zakonom o autorskom i srodnim pravima Crne Gore i svojim internim aktima, Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM CG dio sredstava usmjerava na finansiranje programa i projekata koji imaju za cilj stimulisanje, unaprijeđenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova.

          PAM CG je prepoznao Muzičku školu „Vasa Pavić“ iz Podgorice kao rasadnik talenata koji već sada pokazuju kako treba i kako se može afirmisati muzičko stvaralaštvo Crne Gore. U tom cilju PAM CG je sufinansirao odlazak talentovanih učenika iz škole „Vasa Pavić“ na takmičenja u Italiju, Francusku, Češku, Srbiju a pomogao je nastup učenika škole u Carnegie Hall u New York – SAD. Pored toga finansijski je nagrađivao učenike i finansirao CD „Hvala vam za uspomene“ povodom 70 godina škole, na kome su sadašnji i bivši đaci izvodili svoje autorske kompozicije, a danas imamo priliku da školi doniramo šest novih instrumenata i to: dvije violine, dva klarineta, violončelo i flautu. Instrumenti će poslužiti za vježbanje,  i  pokazivanje  talenta učenika koji će se najbolje ogledati u stvaranju novih kompozicija.

PAM CG i Muzička škola „Vasa Pavić“ dobrom saradnjom na polju podsticanja i afirmacije muzičkog stvaralaštva u Crnoj Gori,  pokazuju i dokazuju spremnost da se mladim crnogorskim umjetnicima stvore što bolji uslovi za učenje sa ciljem da se muzička kultura u našoj državi podigne na još viši nivo.

Valja napomenuti da ovo nije jedina akcija koju promoviše PAM CG. PAM CG će i u narednom periodu finansijski učestvovati i pomagati škole,  razne projekte i sve što procijeni da je od značaja za razvoj i afirmaciju muzičkog stvaralaštva Crne Gore.

 

Izvršni direktor PAM CG Vasilije Raičević.