Odluka Upravnog odbora

Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 05.07.2018. godine donio

ODLUKU

Da se sredstva iz Fonda za afirmaciju i razvoj muzičkog stvaralaštva Crne Gore koja će se utvrditi odlukom o raspodjeli za 2018. i 2019. godinu usmjeravaju isključivo za marketing, organizovanje okruglih stolova, seminara i dr. sa ciljem prezentacije i edukacije korisnika o kolektivnom ostvarivanju autorskih muzičkih prava.

Upravni odbor PAM CG