JU MUZIČKI CENTAR I PAM CG POTPISALI UGOVOR

Direktor JU Muzički centar Crne Gore g. Željko Šofranac i izvršni direktor PAM CG g. Vasilije Raičević, potpisali su u prostorijama Muzičkog centra u Podgorici Ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG.

JU Muzički centar Crne Gore je institucija  od posebnog društvenog značaja u okviru koga postoji crnogorski simfonijski orkestar na čijem repertoaru se nalaze najznačajnija ostvarenja simfonijskog žanra od muzike baroka do vokalno instrumentalnih ostvarenja savremenih stranih i domaćih autora.

Kroz svoje djelatnosti Muzički centar Crne Gore i PAM CG će doprinoseći integraciji u evropske kulturne i društvene tokove, sarađivati na zaštiti autorskih muzičkih prava i promovisanju crnogorskog muzičkog stvaralaštva.

KIC “BUDO TOMOVIĆ” i PAM CG POTPISALI UGOVOR


Direktorica JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović”, Snežana Burzan i direktor NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Vasilije Raičević, danas su potpisali Ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG.

Kako su najavili potpisnici ugovora, saradnja će u narednom periodu biti još intenzivnija i snažnije će doprinositi razvoju i afirmaciji crnogorskog muzičkog stvaralaštva.

KIC je u PAM-u, među autorima, prepoznat kao institucija koja poštuje autorska prava muzičara svih žanrova.

 

Donacija Resursnom centru za djecu i mlade “Podgorica”


U saradnji sa prodavnicom muzičkih instrumenata „Yamaha“, PAM CG je donirao ozvučenje Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“.
Ova donacija je jedna u nizu društveno korisnih aktivnosti koje PAM CG organizuje širom Crne Gore u saradnji sa brojnim partnerima i institucijama.