Delagacije Evropske Komisije posjetila PAM CG

U okviru tekućih pregovora, Evropska Komisija – Generalni Direktorat za unutrašnje tržište i usluge, organizovala je misiju u kojoj će utvrditi činjenice u vezi sa administrativnim kapacitetima u oblasti prava intelektualne svojine u Crnoj Gori.

U okviru zvanične posjete, dana 01. marta 2013. godine, delegacija Evropske Komisije posjetila je Organizaciju za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM CG u prostorijama ove organizacije.

Tokom ove posjete, delagacija Evropske Komisije je razgovarala sa rukovodstvom PAM CG u vezi sa svim aktuelnim pitanjima iz oblasti autorskih muzičkih prava, kao i o drugim pitanjima koja su se pojavila na bilateralnom sastanku u okviru Poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine.

PAM CG je prestavio svoju unutrašnju strukturu, funkcionisanje, sistem prikupljanja naknada, sistem raspodjele naknada, ugovore sa korisnicima, međunarodne sporazume kao i baze podataka i sudske sporove.