XVIII Regionalni sastanak

Na Bledu je 02.09.2018. godine, u organizaciji SAZAS-a Slovenija, održan sastanak kolektivnih organizacija za zaštitu prava autora muzike. Sastanku su pored domaćina prisustvovali direktori organizacija iz regiona: HDS ZAMP (Hrvatska), SOKOJ (Srbija), ZAMP (Makedonija), PAM CG (Crna Gora).

PAM CG donirao šest instrumenata Muzičkoj školi “Vasa Pavić”

U skladu za Zakonom o autorskom i srodnim pravima Crne Gore i svojim internim aktima, Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM CG dio sredstava usmjerava na finansiranje programa i projekata koji imaju za cilj stimulisanje, unaprijeđenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova.