26. APRIL – SVJETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

INTELEKTUALNA SVOJINA I CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Svjetski dan intelektualne svojine je prilika da se istraži kako intelektualna svojina podstiče i može da pojača inovativna i kreativna rješenja koja su ključna za izgradnju naše zajedničke budućnosti.

Ove godine svjetski dan intelektualne svojine posvećen je ciljevima održivog razvoja.

Uzimajući u obzir činjenicu da se umjetnosti i kulturi neopravdano ne pripisuje poseban cilj i svrha, jasno je da se upravo kroz kulturni i muzički sektor dostiže društvena kohezija koja izaziva postizanje održivih ciljeva društva.

Ne čudi činjenica da se upravo kroz umjetnost propagiraju poruke za okončanje siromaštva, zaštitu planete i poboljšanje života svih.

PAM CG dijeli stav o važnosti realizacije globalnih ciljeva na polju zaštite intelektualne svojine.

Aktivnim djelovanjem usmjerenim na suštinsku zaštitu intelektualne svojine PAM CG želi da ukaže da nema jake pravne države bez predanog rada i doprinosa u ovoj oblasti. Sa tim u vezi, našim angažmanom, ne samo danas već svakog dana, želimo da podsjetimo da je ovom pitanju neophodno marljivo pristupiti u svakom segmentu, a posebno u domenu adekvatne realizacije prava i pravne prakse koja garantuje zaštitu inovatorima i umjetnicima, što svakako kao krajnji cilj ima za posljedicu zaštitu njihovog rada oslikanog kroz stvaranje umjetničkih djela.

Foto: WIPO

Foto: WIPO

Na polju zaštite intelektualne svojine u periodu iza nas urađeno je mnogo kroz kreiranje normativno-strateškog okvira kojim se garantuje efikasna zaštita ovog prava, a naša organizacija dala je partnersku podršku kroz aktivnu participaciju u svim ključnim pitanjima za kreiranje povoljnog ambijenta kojem svjedočimo.
Međutim, vođeni mišlju da uvijek može i mora više u narednom periodu zagovaraćemo pravovremeniju i intenzivniju primjenu prava, kako bismo živjeli u društvu koje ima izgrađenu svijest o važnosti zaštite intelektualne svojine. Na taj način jačamo važnost autentičnosti i originalnosti umjetničkih djela što je jedna od najvažnijih dragocjenosti koju prepoznajemo, a koja je svakako sastavni dio misije našeg djelovanja. Korist izgradnje takve stvarnosti je višestrana, a posebno je važna za stvaraoce obezbjeđujući garanciju da će njihova djela biti zaštićena od bilo koje vrste otuđenja.

Foto: WIPO

Današnji datum sjajna je prilika da podsjetimo na važnost širenja percepcije građanki i građana Crne Gore o važnosti zaštite intelektualne svojine, kao i da ukažemo na potrebu sticanja znanja i neophodnih reformi unutar sistema kada je ova tema u pitanju, kako bismo uspješno savladali sve izazove sa kojim se srijećemo. Rješavanjem izazova vezanim za ovu oblast sigurno ćemo doprinijeti i razvoju evropske perspektive naše države, uzimajući u obzir činjenicu da je upravo Poglavlje 7 u pregovorima sa EU, posvećeno ovoj temi, što vjerodostojno ukazuje na značaj ove teme i kvalitetne regulacije pitanja koja se za nju vezuju, a u cilju pristupanja naše države Evropskoj uniji. Odgovornim odnosom na polju zaštite intelektualne svojine iskazujemo želju da gradimo preduslove za razvoj i prosperitet naše države na svakom polju, te učestvujemo u pozitivnoj afirmaciji evropske budućnosti.

PAM CG osnažuje umjetnice i umjetnike na djelovanje i stavaranje, pružajući ruku partnerstva i saradnje uvijek kada je to neophodno u cilju emancipacije i zaštite njihovih djela, kako bi se postigla svrsishodnost našeg bivstvovanja a to je svakako reprodukcija što većeg broja autentičnih autorskih djela izuzetnog kvaliteta.