JOŠ JEDNA USPJEŠNA GODINA JE ZA NAMA

Vođen potrebom da osnaži potencijal muzičkog stvaralaštva PAM CG je i u ovoj godini kroz Fond za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti, pružio snažan podsticaj muzičkim autorima.

U tom cilju, uspješno smo sproveli aktivnosti kroz program “Create together” koje su za cilj imale podršku autorima muzike kroz sufinansiranje njihovih projekata. Sa druge strane pružili smo podršku našim članovima preko “Fonda solidarnosti” koji je pomogao autorima muzike da ostanu kreativni u vrijeme pandemije.

PAM CG će i u narednim godinama nastaviti da stimuliše, unapređuje i promoviše muzičko stvaralaštvo domaćih autora svih žanrova.

STVARAJMO MUZIKU ZAJEDNO!