Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su ugovor o finansiranju projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“.

Projekat je time postao dio šireg EU programa za podršku civilnom sektoru u Crnoj Gori pod nazivom „M’BASE: OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika“ koji sprovodi CGO u saradnji sa brojnim partnerima i saradnicima. Raduje nas što je na konkursu koji je bio izuzetno kompetitivan, tema zaštite intelektualne svojine prepoznata kao jedna od prioritetnih oblasti za dobijanje finansijske podrške i da je PAM CG ovim putem dobio priznanje kao relevantan partner kada je riječ o EU integracijama iz pregovaračkog poglavlja 7
– pravo intelektualne svojine. Projektom će biti obuhvaćena promocija stvaralaštva crnogorskih muzičkih autora, kao i značaj zaštite i poštovanja autorskih prava.

Cijelokupni projekat „M’BASE“ finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.