ODRŽAN SASTANAK KOLEKTIVNIH AUTORSKIH MUZIČKIH ORGANIZACIJA PAM CG, SAZAS (SL) , HDS ZAMP (HR), SOKOJ (SR) I ZAMP (SM)

U organizaciji PAM-a, CG u Tivtu je 23.11.2021. godine održan Regionalni sastanak kolektivnih organizacija za zaštitu prava autora muzike. Sastanku su, pored  predstavnika domaćina PAM-a CG,  prisustvovali predstavnici HDS ZAMP-a iz R. Hrvatske, SAZAS-a iz R. Slovenije, SOKOJ-a iz R. Srbije i ZAMP-a iz R. Sjeverne Makedonije. Predstavnici  AMUS-a iz Bosne i Hercegovine nijesu prisustvovali ovom sastanku iz opravdanih razloga.

Sastanku je ispred PAM-a CG, pored ostalih, prisustvovao izvršni direktor g-din Vasilije Raičević.

Na sastanku su predstavljene  aktivnosti kolektivnih organizacija sa posebnim akcentom na uticaj aktuelne pandemije COVID19 na njihov rad, ostvarivanje i zaštitu prava autora muzike i mjere koje su kolektivne organizacije preduzele i dalje preduzimaju u cilju prevazilaženja izazova pandemije, a posebno sanacije njenih negativnih posljedica. Konstatovano je da su sve kolektivne organizacije primijenile adekvatne modele borbe sa negativnim posljedicama pandemije pružanjem pomoći autorima muzike preko fondova solidarnosti i na drugi odgovarajući način i uvođenjem raznih stimulativnih mjera za korisnike autorskih muzičkih djela.

Na sastanku je bilo riječi i o aktuelnim  izmjenama i dopunama zakona koji uređuju autorsko i srodna prava u državama regiona, sa posebnim osvrtom na relevantne Direktive EU.  Podijeljena su iskustva, dobra rješenja i pozitivni primjeri, kao i izazovi sa kojima će se kolektivne organizacije susretati u narednom periodu.

Zaključeno je da je sastanak opravdao svoju svrhu, da je bio izuzetno koristan i, kao i ranije, odlična platforma za dijalog o svim aktuelnim pitanjima za rad kolektivnih organizacija, te da je u narednom periodu nužno nastaviti sa održavanjem ovakvih sastanaka, kako bi razmjena pozitivnih iskustava u radu pojedinačnih kolektivnih organizacija doprinijela unapređenju rada svih kolektivnih organizacija zemalja regiona.

Izvršni direktor Vasilije Raičević je istakao da PAM CG ima izuzetno dobru saradnju kako sa sestrinskim kolektivnim organizacijama za zaštitu  prava autora muzike, tako i sa CISAC-om – svjetskom konfederacijom društava autora i kompozitora, čiji je PAM CG punopravni član od 2011. godine. Regionalni sastanak u Tivtu je još jednom potvrdio da zajedno, kroz razmjenu iskustava i međusobnu podršku, možemo lakše da prevaziđemo izazove sa kojima se svakodnevno suočavamo, sve u cilju efikasnog kolektivnog ostvarivanja prava domaćih i stranih  autora. Sa zadovoljstvom mogu istaći da Crna Gora usmjerava sve veću pažnju na propise koji uređuju oblast intelektualne svojine, a posebno na nužnost poštovanja tih propisa. Intelektualna svojina je pokretač sveukupnog društvenog razvoja i jedino adekvatnom zaštitom intelektualne svojine, a u okviru iste autorskih prava, možemo zaštititi našu kulturu, podstaći njen dalji razvoj i ojačati kulturni i kreativni sektor.

PAM CG