Održan seminar na temu “Zaštita autorskih muzičkih prava”

EFIKASNA KOLEKTIVNA ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA JEDAN JE OD USLOVA ZA PRISTUPANJE CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI

U multimedijalnoj sali PAM-a CG održan je seminar za korisnike autorskih muzičkih djela na temu “Zaštita autorskih muzičkih prava”. Učesnici seminara imali su priliku da se bolje informišu o sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu, radu prve kolektivne organizacije u Crnoj Gori, kao i o razlozima propisivanja obaveze plaćanja autorskih muzičkih djela.

Izvršni direktor PAM-a CG g.Vasilije Raičević pozdravio je prisutne, kratko ih upoznao sa radom PAM-a CG i projektom u okviru kojeg je realizovan seminar, ističući da ovaj seminar predstavlja odličnu platformu za dijalog između Organizacije i korisnika i da će nesumnjivo doprinijeti još boljem razumijevanju kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava od strane korisnika. Tokom razgovora sa korisnicima posebno je naglasio da stručna služba PAM-a CG stoji na raspolaganju svim korisnicima kako bi dobili sve potrebne informacije u cilju legalnog korišćenja muzike.

U razgovoru su uzeli učešće dr Slobodan Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, advokat i pravni zastupnik PAM-a CG g. Ibrahim Smailović i ugledni privrednici iz različitih grupa korisnika autorskih muzičkih djela, kao što su kablovski operateri, rtv emiteri, poslenici turističko – ugostiteljske privrede, organizatori muzičkih festivala i drugi. Seminaru je isperd Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma prisustvovao g. Mladen Koprivica.

Na seminaru se moglo čuti da se sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava kroz istoriju pokazao kao najekonomičniji i pravno najsigurniji put do prava na korišćenje svjetskog repertoara muzike. Zbog toga svaki korisnik stiče i plaća pravo na korišćenje muzike preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava. Postojanje kolektivnih organizacije je i u interesu korisnika, a ne samo autora, jer im omogućuje neprocjenjive uštede na troškovima pribavljanja prava i plaćanja, u odnosu na situaciju u kojoj bi oni morali pregovarati, ugovarati i plaćati svaku transakciju sa svakim autorom pojedinačno.

Takođe, istaknuto je da je Privredni sud Crne Gore, kao nadležan za sporove u vezi sa autorskim pravima, efikasan u njihovom rješavanju, što ima posebnu važnost za dalje unapređenje zaštite autorskih muzičkih prava. Zakon je precizan i ne ostavlja prostora za improvizacije i nagađanja, pogotovo što PAM CG na teritoriji Crne Gore štiti ne samo imovinska prava domaćih, već i miliona inostranih autora.

Zaključeno je da ovakvi razgovori nesumnjivo doprinose boljem razumijevanju kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava, te da i u narednom periodu treba nastaviti sa njihovim organizovanjem.

Inače, PAM CG je od 2011. godine punopravni član CISAC-a (Svjetske konfederacije društava autora i kompozitora) koji predstavlja najveću mrežu autora sa više od 230 autorskih društava i 4 miliona aktivnih stvaralaca svih repertoara.

Seminar je organizovan u cilju realizacije projekata: „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“. Projekat se realizuje u okviru programa: „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

PAM CG