Poslovni rezultati ostvareni u 2019


Dobri poslovni rezultati ostvareni u 2019. godini, predstavljaju kontinuirani rast poštovanja autorskih muzičkih prava koje se ogleda u sve većem legalnom korišćenju muzike.
Korisnici autorskih muzičkih djela sve više prepoznaju i finansijske benefite, jer zaključenjem samo jednog ugovora sa PAM-om CG, obezbjeđuju legalno korišćenje čitavog svjetskog repertoara, a uz to ostvaruju određene popuste i izbjegavaju sudske postupke.