SVJETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE – 26. APRIL 2023. “ŽENE I INTELEKTUALNA SVOJINA: UBRZANJE INOVACIJA I KREATIVNOSTI”

Svjetski dan intelektualne svojine obilježava se 26. aprila svake godine i predstavlja priliku da se istakne uloga koju prava intelektualne svojine, kao što su patenti, žigovi, industrijski dizajn i autorska prava, imaju u podsticanju inovacija i kreativnosti.
Svjetski dan intelektualne svojine, koji se obilježava danas, u znaku je teme „Žene i intelektualna svojina: Ubrzanje inovacija i kreativnosti”.
Tim povodom iz Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) saopšteno je da 2023. godine slavimo stav „Ja mogu” žena pronalazača, kreatora i preduzetnica širom svijeta i njihov revolucionarni rad.
“Žene u svim regionima oblikuju svijet svojom maštom, genijalnošću i napornim radom, ali se često suočavaju sa značajnim izazovima u pristupu znanju, vještinama, resursima i podršci koja im je potrebna da bi napredovale. Zbog slabog učešća žena u sistemu intelektualne svojine, malo njih ima koristi od iste. Stoga, moraju se preduzeti aktivnosti kako bi više žena koristilo sistem intelektualne svojine i na taj način zaštitile i dodale vrijednost svom radu” poručeno je iz WIPO-a.
U tom pogledu PAM CG snažno podržava svoje članice da nastave sa aktivnim djelovanjem i autorskim stvaralaštvom i na taj način daju doprinos snaženju uloge žena u zajednici.