Autorove arhive: Vasilije Raičević

Donacija PAM-a CG umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić”

PAM Crne Gore donirao je električni klavir umjetničkoj školi za muziku i balet ,,Vasa Pavić” za potrebe njene područne jedinice koja funkcioniše pri osnovnoj školi ,,Mahmut Lekić” u Tuzima.

Susretu su ovim povodom prisustvovali Tijana Ilić, direktorka umjetničke škole za muziku i balet ,,Vasa Pavić”, Luigj Dedvukaj direktor osnovne škole ,,Mahmut Lekić”, kao i Vasilije Raičević izvršni direktor PAM-a CG, koji je u ime organizacije uručio donaciju.

Donacija je produkt kontinuiranog rada naše organizacije na izgradnji saradnje sa obrazovnim institucijama širom države. Uvjereni smo da je ulaganje u obrazovanje, a posebno u talentovane učenike, najbolja investicija za napredak našeg društva.

PAM CG redovno realizuje slične inicijative, a u planu imamo nastavak realizacije ovakvih akcija i u drugim gradovima, gdje postoji potreba za dopunom muzičkog asortimana, svjesni da ćemo na taj način najbolje pomoći mladima da uspješno razvijaju muzički talenat.

Veče posvećeno Stanislavu Nikičeviću

Sa posebnim zadovoljstvom vas pozivamo da se 17. juna u 20h, u Velikoj Sali KIC-a Budo Tomović, zajednički prisjetimo Stanislava Nikičevića, dugogodišnjeg člana PAM-a CG, izuzetnog muzičara i vrsnog scenografa.

Veče posvećeno Stanislavu Nikičeviću obilježiće sjajna muzika, za koju je Stanislav živio i radio. Na događaju će nastupiti: Mikrokozma i prijatelji, Rudolf, Parampaščad, Grimm i Ekipa za to, dok će specijalni gost na bubnjevima biti Desimir Stojimirović (Niš).

U pauzama između nastupa bendova, o radu i drugovanju sa Stanetom, o svim nemogućim stvarima koje su zajedno odsvirali, napravili, pobijedili, govoriće njegove kolege iz svijeta umjetnosti. Između ostalih, režiserka Marija Perović, režiser Nikola Vukčević, producent Ivan Đurović i kompozitorka i profesorica muzike Vjera Nikolić.

Ovom prilikom, njegova Mikrokozma podijeliće prisutnima novi album, prikladno i u Stanetovu čast nazvan – „Zgolo dupe vađenje ekseri“. Pet originalnih pjesama („Sojer Tom“, „E, moj pobro“, „Švaler u propadanju“, „Kraj tvoje peći“, „Dobar dan“) i jedna obrada („Danki“), napravljene su od snimaka prije Stanislavove smrti.

Objavljivanje novog albuma kao i organizaciju prigodnog koncerta u Stanislavovu čast podržali su PAM CG i Sekretarijat za kulturu Glavnog grada.

Objavljen Godišnji izvještaj CISAC-a

Međunarodna konfederacija društava i autora – CISAC, objavila je svoj Godišnji izvještaj. U izvještaju je prikazan pregled aktivnosti i ostvarenih rezultata u poslednjih 12 mjeseci, međunarodne zajednice kreativaca i njihovih društava, među kojima se nalazi i naša organizacija.

Posebna pažnja posvećena je CIS-Net alatima koji se odnose na unapređenje razmjene podataka između društava, što je CISAC-u omogućilo bolju kontrolu sistema kao i unapredjenje rada svjetskih autorskih društava.

Stavljen je naglasak na saradnju sa digitalnim streaming servisima i platformama usvajanjem jedinstevnih ISWC kodova kojima se brže i lakše mogu identifikovati autorska djela online.

CISAC ulaže velike napore u uspostavljanju pravnih okvira kako bi se na najbolji način zaštitili autori i njihovo stvaralaštvo u eri vještačke inteligencije. U tom smislu, CISAC je pored predlaganja zakonskih odredbi, pokrenuo niz drugih aktivnosti koje uključuju i razgovore sa šefovima država i ministrima iz cijelog svijeta.

Takođe, u izvještaju je istaknuta saradnja CISAC-a sa Kinom u vezi sa primjetnim rastom tržišta autorskog prava i intelektualne svojine i u tom smislu predstavljeni su uspješni primjeri kampanja promocije intelektualne svojine, uključujući Južnu Afriku, Bugarsku, Čile, Gruziju, Koreju, Novi Zeland i druge.

Predsjednik CISAC-a, Bjorn Ulvaeus, kazao je da izvještaj vjerodostojno ukazuje na prioritete organizacije, koji se odnose na važnost očuvanja istinskih interesa autora koji moraju ostati u centru pažnje organizacije, te istakao da koncept autorskih prava ima ogroman uticaj na kulturu i ekonomiju globalno, kao i da je neophodno u narednom periodu udvostručiti napore kako bi se obrazovali kreatori koji će biti nosioci ove ključne poruke sa ciljem efektivnijeg očuvanja i zaštite autorskih prava.

Generalni direktor CISAC-a, Gadi Oron, istakao je saradnju sa međunarodnim centrima kao što su EU, WIPO, UNESCO i naravno vladama država članica, ističući da je produkt te saradnje baziran na prioritetu da autori moraju biti zaštićeni, i da moraju imati mogućnost da licenciraju svoja djela, kao i da dobiju sve informacije o njihovoj legalnoj upotrebi.

26. APRIL – SVJETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

INTELEKTUALNA SVOJINA I CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Svjetski dan intelektualne svojine je prilika da se istraži kako intelektualna svojina podstiče i može da pojača inovativna i kreativna rješenja koja su ključna za izgradnju naše zajedničke budućnosti.

Ove godine svjetski dan intelektualne svojine posvećen je ciljevima održivog razvoja.

Uzimajući u obzir činjenicu da se umjetnosti i kulturi neopravdano ne pripisuje poseban cilj i svrha, jasno je da se upravo kroz kulturni i muzički sektor dostiže društvena kohezija koja izaziva postizanje održivih ciljeva društva.

Ne čudi činjenica da se upravo kroz umjetnost propagiraju poruke za okončanje siromaštva, zaštitu planete i poboljšanje života svih.

PAM CG dijeli stav o važnosti realizacije globalnih ciljeva na polju zaštite intelektualne svojine.

Aktivnim djelovanjem usmjerenim na suštinsku zaštitu intelektualne svojine PAM CG želi da ukaže da nema jake pravne države bez predanog rada i doprinosa u ovoj oblasti. Sa tim u vezi, našim angažmanom, ne samo danas već svakog dana, želimo da podsjetimo da je ovom pitanju neophodno marljivo pristupiti u svakom segmentu, a posebno u domenu adekvatne realizacije prava i pravne prakse koja garantuje zaštitu inovatorima i umjetnicima, što svakako kao krajnji cilj ima za posljedicu zaštitu njihovog rada oslikanog kroz stvaranje umjetničkih djela.

Foto: WIPO

Foto: WIPO

Na polju zaštite intelektualne svojine u periodu iza nas urađeno je mnogo kroz kreiranje normativno-strateškog okvira kojim se garantuje efikasna zaštita ovog prava, a naša organizacija dala je partnersku podršku kroz aktivnu participaciju u svim ključnim pitanjima za kreiranje povoljnog ambijenta kojem svjedočimo.
Međutim, vođeni mišlju da uvijek može i mora više u narednom periodu zagovaraćemo pravovremeniju i intenzivniju primjenu prava, kako bismo živjeli u društvu koje ima izgrađenu svijest o važnosti zaštite intelektualne svojine. Na taj način jačamo važnost autentičnosti i originalnosti umjetničkih djela što je jedna od najvažnijih dragocjenosti koju prepoznajemo, a koja je svakako sastavni dio misije našeg djelovanja. Korist izgradnje takve stvarnosti je višestrana, a posebno je važna za stvaraoce obezbjeđujući garanciju da će njihova djela biti zaštićena od bilo koje vrste otuđenja.

Foto: WIPO

Današnji datum sjajna je prilika da podsjetimo na važnost širenja percepcije građanki i građana Crne Gore o važnosti zaštite intelektualne svojine, kao i da ukažemo na potrebu sticanja znanja i neophodnih reformi unutar sistema kada je ova tema u pitanju, kako bismo uspješno savladali sve izazove sa kojim se srijećemo. Rješavanjem izazova vezanim za ovu oblast sigurno ćemo doprinijeti i razvoju evropske perspektive naše države, uzimajući u obzir činjenicu da je upravo Poglavlje 7 u pregovorima sa EU, posvećeno ovoj temi, što vjerodostojno ukazuje na značaj ove teme i kvalitetne regulacije pitanja koja se za nju vezuju, a u cilju pristupanja naše države Evropskoj uniji. Odgovornim odnosom na polju zaštite intelektualne svojine iskazujemo želju da gradimo preduslove za razvoj i prosperitet naše države na svakom polju, te učestvujemo u pozitivnoj afirmaciji evropske budućnosti.

PAM CG osnažuje umjetnice i umjetnike na djelovanje i stavaranje, pružajući ruku partnerstva i saradnje uvijek kada je to neophodno u cilju emancipacije i zaštite njihovih djela, kako bi se postigla svrsishodnost našeg bivstvovanja a to je svakako reprodukcija što većeg broja autentičnih autorskih djela izuzetnog kvaliteta.