CISAC/BIEM Seminar u Budimpešti

U Budimpešti je uz učešće oko 70 predstavnika iz preko 25 kolektivnih organizacija, održan dvodnevni godišnji seminar CISAC-a na temu: “Primjena Obavezujuće rezolucije (CISAC/BIEM Binding Resolutions Training)”.
U ime CISAC-a govorio je Mitko Chatalbashev, regionalni direktor za Evropu.

Na seminaru su apostrofirane aktuelne teme koje se odnose na dokumentaciju i raspodjelu autorskih naknada.
Predavači na seminaru su bili Declan Ruden, Sylvain Piat, Peter Tóth (Artisjus).
Direktor Sektora za dokumentaciju i raspodjelu u SOKOJ-u, Srećko Barbarić izlagao je o Projektu regionalne baze muzičkih djela.

Seminaru je prisustvovao Boris Giljanović, savjetnik za dokumentaciju i distribuciju u PAM-u CG.

Seminar u Dubrovniku

U Dubrovniku je 9. maja održan seminar u organizaciji CISAC-a, Svjetske konfederacije društava autora i kompozitora, na temu „Podsticanje saradnje društava za kolektivno ostvarivanje prava i nadležnih državnih organa“.

Učesnicima su se uvodnom dijelu obratili: Mitko Chatalbashev, regionalni direktor CISAC-a za Evropu, Ljiljana Kuterovac, glavna direktorica Državnogzavoda za intelektualno vlasništvo republike Hrvatske i Nenad Marčec, glavni direktor stručne službe ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja.
Na seminaru je bilo riječi o globalnom razvoju CISAC-a, razvoju kolektivnog ostvarivanja prava u centralnoj i istočnoj Evropi, izazovima online licenciranja, a organizovana je i panel diskusija na temu „Odnosi kolektivnih organizacija i državnih nadzornih organa“.
Seminaru su ispred PAM-a CG prisustvovali predsjednik i članica Upravnog odbora Dejan Božović i Sanja Perić.
Crna Gora je u izvještaju CISAC-a rangirana među najboljim državama u Evropi kada je u pitanju kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava u odnosu na broj stanovnika i BDP.

HDS ZAMP bio je domaćin i koorganizator seminara.

 

 

SVJETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE – 26. APRIL 2023. “ŽENE I INTELEKTUALNA SVOJINA: UBRZANJE INOVACIJA I KREATIVNOSTI”

Svjetski dan intelektualne svojine obilježava se 26. aprila svake godine i predstavlja priliku da se istakne uloga koju prava intelektualne svojine, kao što su patenti, žigovi, industrijski dizajn i autorska prava, imaju u podsticanju inovacija i kreativnosti.
Svjetski dan intelektualne svojine, koji se obilježava danas, u znaku je teme „Žene i intelektualna svojina: Ubrzanje inovacija i kreativnosti”.
Tim povodom iz Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) saopšteno je da 2023. godine slavimo stav „Ja mogu” žena pronalazača, kreatora i preduzetnica širom svijeta i njihov revolucionarni rad.
“Žene u svim regionima oblikuju svijet svojom maštom, genijalnošću i napornim radom, ali se često suočavaju sa značajnim izazovima u pristupu znanju, vještinama, resursima i podršci koja im je potrebna da bi napredovale. Zbog slabog učešća žena u sistemu intelektualne svojine, malo njih ima koristi od iste. Stoga, moraju se preduzeti aktivnosti kako bi više žena koristilo sistem intelektualne svojine i na taj način zaštitile i dodale vrijednost svom radu” poručeno je iz WIPO-a.
U tom pogledu PAM CG snažno podržava svoje članice da nastave sa aktivnim djelovanjem i autorskim stvaralaštvom i na taj način daju doprinos snaženju uloge žena u zajednici.