Seminar u Dubrovniku

U Dubrovniku je 9. maja održan seminar u organizaciji CISAC-a, Svjetske konfederacije društava autora i kompozitora, na temu „Podsticanje saradnje društava za kolektivno ostvarivanje prava i nadležnih državnih organa“.

Učesnicima su se uvodnom dijelu obratili: Mitko Chatalbashev, regionalni direktor CISAC-a za Evropu, Ljiljana Kuterovac, glavna direktorica Državnogzavoda za intelektualno vlasništvo republike Hrvatske i Nenad Marčec, glavni direktor stručne službe ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja.
Na seminaru je bilo riječi o globalnom razvoju CISAC-a, razvoju kolektivnog ostvarivanja prava u centralnoj i istočnoj Evropi, izazovima online licenciranja, a organizovana je i panel diskusija na temu „Odnosi kolektivnih organizacija i državnih nadzornih organa“.
Seminaru su ispred PAM-a CG prisustvovali predsjednik i članica Upravnog odbora Dejan Božović i Sanja Perić.
Crna Gora je u izvještaju CISAC-a rangirana među najboljim državama u Evropi kada je u pitanju kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava u odnosu na broj stanovnika i BDP.

HDS ZAMP bio je domaćin i koorganizator seminara.

 

 

SVJETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE – 26. APRIL 2023. “ŽENE I INTELEKTUALNA SVOJINA: UBRZANJE INOVACIJA I KREATIVNOSTI”

Svjetski dan intelektualne svojine obilježava se 26. aprila svake godine i predstavlja priliku da se istakne uloga koju prava intelektualne svojine, kao što su patenti, žigovi, industrijski dizajn i autorska prava, imaju u podsticanju inovacija i kreativnosti.
Svjetski dan intelektualne svojine, koji se obilježava danas, u znaku je teme „Žene i intelektualna svojina: Ubrzanje inovacija i kreativnosti”.
Tim povodom iz Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) saopšteno je da 2023. godine slavimo stav „Ja mogu” žena pronalazača, kreatora i preduzetnica širom svijeta i njihov revolucionarni rad.
“Žene u svim regionima oblikuju svijet svojom maštom, genijalnošću i napornim radom, ali se često suočavaju sa značajnim izazovima u pristupu znanju, vještinama, resursima i podršci koja im je potrebna da bi napredovale. Zbog slabog učešća žena u sistemu intelektualne svojine, malo njih ima koristi od iste. Stoga, moraju se preduzeti aktivnosti kako bi više žena koristilo sistem intelektualne svojine i na taj način zaštitile i dodale vrijednost svom radu” poručeno je iz WIPO-a.
U tom pogledu PAM CG snažno podržava svoje članice da nastave sa aktivnim djelovanjem i autorskim stvaralaštvom i na taj način daju doprinos snaženju uloge žena u zajednici.

 

 

 

 

 

SEMINAR “ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE”

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu – COSDT, u saradnji sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovao je u hotelu “Hilton” u Podgorici dvodnevni seminar na temu “Zaštita intelektualne svojine”.

Seminar je otvorila Jasna Vujović, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma. Učesnicima seminara su se u uvodnom dijelu ispred organizatora obratili Maja Milošević, direktorica Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i dr Srđan Bulatović, predsjednik Nadzornog odbora PAM-a CG.

Predavanje na seminaru imale su Dijana Raičković, sutkinja Privrednog suda Crne Gore i Nevenka Popović, sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore, koje su govorile o autorskom i srodnim pravima i industrijskoj svojini i tom prilikom predstavile zakonodavni okvir i aktuelnu sudsku praksu domaćih sudova. O “Problemu dokazivanja povrede autorskih prava” predavanje je imao prof. dr Slobodan Marković, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ekspert Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO. Ispred Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, predavanje su imali Nebojša Mugoša, načelnik Direkcije za normativne poslove i međunaodnu saradnju u oblasti intelektualne svojine, na temu “Nacionalni pravni okvir u oblasti prava intelektualne svojine i usaglašavanje sa pravom EU” i mr Mladen Koprivica, samostalni savjetnik, na temu “Zaštita patenta – nacionalna i međunarodna praksa”.

Pored dobrog zakonodavnog okvira, u cilju efikasnije zaštite intelektualne svojine u Crnoj Gori u praktičnoj primjeni se može još dosta uraditi. Stoga, izlaganje dobre prakse i razmjena iskustava među učesnicima seminara, doprinijeće boljem razumijevanju i sagledavanju svih okolnosti koje mogu uticati na unapređenje intelektualne svojine u Crnoj Gori.

Podsjećamo da su Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu – COSDT i PAM CG potpisali Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti u cilju organizacije obuka i seminara iz oblasti zaštite intelektualne svojine, a koji će dodatno afirmisati ovu važnu oblast u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom.

PAM CG URUČIO VRIJEDNU DONACIJU MUZIČKOJ ŠKOLI

Na svečanom koncertu koji je protekle nedjelje održan u ŠOMO “Petar II Petrović Njegoš”, predstavnici PAM-a Crne Gore uručili su vrijednu donaciju školi: klavinovu, flautu, violinu i pultove.

Ispred Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, donaciju muzičkih instrumenata uručili su izvršni direktor Vasilije Raičević te dugogodišnji istaknuti članovi ove organizacije gitarista i kompozitor Darko Nikčević i mr Dina Kukalj, profesorica violine i predsjednica školskog odbora.